Hlavní obsah

слух

Podstatné jméno, rod mužský

  1. sluch jeden ze smyslů
  2. sluch hudební
  3. přen.fáma, klep, zvěstпошли́ слу́хи, что...proslýchá se, že...

Podstatné jméno, rod mužský

  1. ни слу́ху ни ду́ху о ком/чём hovor.ani vidu, ani slechu o kom/čem

Vyskytuje se v

преврати́ться: преврати́ться в слухbýt jedno ucho

слух: ни слу́ху ни ду́ху о ком/чёмani vidu, ani slechu o kom/čem

идти́: Иду́т слу́хи...Říká se..., Šíří se fámy...

музыка́льный: музыка́льный слухhudební sluch

ни: ни слу́ху, ни ду́ху от кого/чегоani vidu, ani slechu po kom/čem

узна́ть: узна́ть по доше́дшим слу́хамdoslechnout se

ходи́ть: Хо́дят слу́хи.Šíří se řeči.

чу́вство: чу́вство зре́ния/слу́ха/обоня́ния/осяза́ния/вку́саzrak/sluch/čich/hmat/chuť

absolutní: абсолю́тный слухhud. absolutní sluch

sluch: музыка́льный слухhudební sluch

sluchový: о́рган слу́хаanat. sluchový orgán

snůška: нагроможде́ние слу́ховsnůška pomluv

ústrojí: о́рганы зре́ния/вку́са/слу́хаzrakové/chuťové/sluhové ústrojí

kolovat: хо́дят слу́хи, что...kolují zvěsti, že...

postižení: наруше́ние зре́ния/слу́хаzrakové/sluchové postižení

postižený: челове́к с наруше́нием зре́ния/слу́хаzrakově/sluchově postižený

rozkřiknout se: пошли́/разнесли́сь слу́хи, что...rozkřiklo se, že...

řeč: Хо́дят слу́хи.Šíří se řeči.

šuškat: Хо́дят слу́хи, что...Šušká se, že...

slech: ни слу́ху ни ду́хуani vidu ani slechu

vid: ни слу́ху ни ду́хуani vidu ani slechu

zpráva: но́сятся слу́хи, что...kolují zprávy, že...

дух: ни ду́ху, ни слу́ху о ком(není) ani vidu, ani slechu po kom