Hlavní obsah

zpráva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (informace, sdělení) сообще́ние, изве́стие, информа́цияposlat sms zprávuотпра́вить смс сообще́ниеzpráva s přílohouсообще́ние с приложе́нием
  2. zprávy (přehled informací) ве́сти, но́вости, сво́дкаzprávy o počasíпрогно́з пого́ды, метеопрогно́з, метеосво́дкаpřehled zprávно́вости дня, сво́дка новосте́йdenní zprávyхро́ника дня
  3. (písemné hlášení) сообще́ние, бюллете́нь, отчётvýroční zprávaгодово́й отчёт, отчётный докла́дlékařská zprávaмедици́нская спра́вкаburzovní zprávyбиржево́й бюллете́ньoficiální tisková zprávaофициа́льный пресс-рели́з

Vyskytuje se v

agenturní: agenturní zprávaагенту́рное све́дение

podat: podat zprávuсообщи́ть

špatný: špatné zprávyплохи́е но́вости

výroční: výroční zprávaотчётный докла́д, годово́й отчёт

kódovaný: kódovaná zprávaкоди́рованное сообще́ние

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

proběhnout: Tiskem proběhla zajímavá zpráva.В пре́ссе мелькну́ло интере́сное сообще́ние.

redakce: redakce zprávотде́л новосте́й

šíření: práv. šíření poplašné zprávyраспростране́ние ло́жных све́дений

приложе́ние: сообще́ние с приложе́ниемzpráva s přílohou e-mailová

ва́жный: ва́жное сообще́ниеdůležitá zpráva

объясни́тельный: объясни́тельная запи́скаvysvětlivka, komentář, důvodová zpráva

отчётный: отчётный докла́дvýroční zpráva, zpráva o činnosti

све́дение: довести́ до све́денияsdělit, podat zprávu, oznámit co komu

но́вость: Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.Žádná zpráva - dobrá zpráva.

чужо́й: с чужи́х слов говори́тьznát z doslechu, mít zprávu z druhé ruky