Hlavní obsah

отчётный

Vyskytuje se v

rok: ekon. účetní rokотчётный год

shromáždění: výroční shromážděníотчётное собра́ние

účetní: účetní obdobíотчётный/расчётный пери́од

výroční: výroční zprávaотчётный докла́д, годово́й отчёт

zpráva: výroční zprávaгодово́й отчёт, отчётный докла́д

výkazový: výkazový listотчётный лист

zúčtovací: zúčtovací období/rokотчётный пери́од/год