Hlavní obsah

finanční

Vyskytuje se v

derivát: ekon. finanční derivátyпроизво́дные фина́нсовые инструме́нты, деривати́вы

potíž: finanční potížeфина́нсовые тру́дности

závazek: finanční závazkyде́нежные обяза́тельства

zdroj: finanční zdrojфина́нсовый исто́чник

analýza: finanční analýzaфина́нсовый ана́лиз

krize: finanční krizeфина́нсовый кри́зис, финкри́зис

machinace: finanční machinaceфина́нсовые махина́ции

odbor: finanční odborфина́нсовый отде́л, фина́нсовое управле́ние

prémie: finanční prémieде́нежная пре́мия

tíseň: finanční tíseňнехва́тка де́нег, нужда́ в деньга́х, безде́нежье

újma: materiální/morální/finanční újmaматериа́льный/мора́льный/фина́нсовый уще́рб