Hlavní obsah

zdroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (původ) исто́чник, причи́на
  2. (informací ap.) исто́чникinformační zdrojисто́чник информа́ции
  3. (tepla, surovin ap.) исто́чник, ресу́рсpřírodní zdrojeприро́дные ресу́рсыsurovinové zdrojeсырьевы́е ресу́рсыvodní zdrojисто́чник воды́, родни́к, mn. гидроресу́рсы
  4. (hmotný prostředek) исто́чникfinanční zdrojфина́нсовый исто́чникzdroj příjmůисто́чник дохо́довlidské zdrojeчелове́ческие ресу́рсы
  5. (původce) ресу́рс, исто́чникlidské zdrojeчелове́ческие ресу́рсы

Vyskytuje se v

alokace: alokace zdrojůаллока́ция/выделе́ние ресу́рсов

lidský: ekon. lidské zdrojeлюдски́е ресу́рсы

světlo: zdroj světlaисто́чник све́та, освети́тель

vodní: vodní zdrojeгидроресу́рсы

záložní: záložní (napájecí) zdrojИБП, исто́чник бесперебо́йного пита́ния

alternativní: alternativní zdroje energieальтернати́вные исто́чники эне́ргии

informace: zdroj informacíисто́чник информа́ции

napájecí: elektr. napájecí zdrojблок/исто́чник пита́ния

nejmenovaný: informace z nejmenovaného zdrojeсве́дения из анони́много исто́чника

obnovitelný: obnovitelné zdroje (energie)возобновля́емые исто́чники (эне́ргии)

odvolat se: odvolat se na spolehlivé zdrojeсосла́ться на ве́рные исто́чники

vyčerpání: vyčerpání zdrojůисче́рпание ресу́рсов

исто́чник: odkaz na zdroj informaceссы́лка на исто́чники

ресу́рс: lidské zdrojeлюдски́е ресу́рсы

пита́ние: napájecí zdrojблок пита́ния

дать: být původcem, být zdrojem čehoдать нача́ло чему

zdroj: vodní zdrojисто́чник воды́, родни́к, гидроресу́рсы