Hlavní obsah

исто́чник

Vyskytuje se v

světlo: zdroj světlaисто́чник све́та, освети́тель

termální: termální vody/pramenyтерма́льные во́ды/исто́чники

záložní: záložní (napájecí) zdrojИБП, исто́чник бесперебо́йного пита́ния

zdroj: vodní zdrojисто́чник воды́, родни́к, гидроресу́рсы

zdrojový: výp. zdrojový kódкод исто́чника

alternativní: alternativní zdroje energieальтернати́вные исто́чники эне́ргии

horký: horký pramenгоря́чий исто́чник

informace: zdroj informacíисто́чник информа́ции

napájecí: elektr. napájecí zdrojблок/исто́чник пита́ния

nejmenovaný: informace z nejmenovaného zdrojeсве́дения из анони́много исто́чника

obnovitelný: obnovitelné zdroje (energie)возобновля́емые исто́чники (эне́ргии)

odvolat se: odvolat se na spolehlivé zdrojeсосла́ться на ве́рные исто́чники

pramen: léčivý/minerální pramenлече́бный/минера́льный исто́чник

zřídlo: léčivá horká zřídlaцеле́бные горя́чие исто́чники

základ: být základem čehoбыть исто́чником чего

исто́чник: odkaz na zdroj informaceссы́лка на исто́чники