Hlavní obsah

informace

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (údaj) сообще́ние, информа́ция, спра́вкаzdroj informacíисто́чник информа́цииposkytnout informaciпредста́вить информа́циюpodle posledních informacíпо после́дним сообще́ниям
  2. (data) све́дение, спра́вкаvýp. vstupní informaceвхо́дная информа́ция
  3. (informování) осведомле́ние, спра́вка
  4. (kancelář) информацио́нное/спра́вочное бюро́

Vyskytuje se v

odkaz: odkaz na předchozí informaciссы́лка на предыду́щую информа́цию

tok: tok informacíпото́к информа́ции

únik: přen. únik informacíуте́чка информа́ции

doplňující: doplňující informaceдополни́тельная информа́ция

nejmenovaný: informace z nejmenovaného zdrojeсве́дения из анони́много исто́чника

neposkytnutí: neposkytnutí informaceнепредоставле́ние информа́ции

potvrzený: potvrzená informaceподтверждённая информа́ция

uvalit: uvalit na informaci embargoналожи́ть на информа́цию эмба́рго

vymámit: vymámit z koho tajemství/informaciвыведа́ть та́йну/информа́цию у кого

zájemce: informace pro zájemceинформа́ция для заинтересо́ванных лиц

бюро́: спра́вочное/информацио́нное бюро́informační kancelář, informace

спра́вка: дать спра́вкуpodat informaci, informovat

спра́вочный: спра́вочное бюро́informace, informační kancelář

непрове́ренный: по непрове́ренным да́ннымpodle neověřených informací

односторо́нний: односторо́нняя информа́цияjednostranná informace