Hlavní obsah

data

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  1. (údaje) да́нныеosobní dataли́чные да́нныеochrana/zpracování datохра́на/обрабо́тка да́нных
  2. (zpracovávaná na počítači) да́нныеpřenos datпереда́ча да́нныхnosič datноси́тель да́нных

Vyskytuje se v

datum: datum narozeníда́та/день рожде́ния

narození: datum/místo narozeníда́та/ме́сто рожде́ния

ochrana: výp. ochrana počítačových datхране́ние компью́терных да́нных

přenos: rychlost přenosu datско́рость перено́са да́нных

splatnost: datum splatnostiда́та погаше́ния

vstupní: výp. vstupní dataвходны́е да́нные

dnešní: dnešní datumсего́дняшнее число́

opatřit: opatřit datemдати́ровать

poplést se: V hlavě se jí popletla data.Все адреса́ в голове́ перепу́тались.

předepsat: předepsat datum volebназна́чить срок для вы́боров

předcházet: předcházet datuпредше́ствовать да́те

přesun: výp. přesun datперемеще́ние да́нных

rekonstrukce: výp. rekonstrukce datвосстановле́ние да́нных

ručně: ručně opravit dataвручну́ю откорректи́ровать да́нные

určení: určení data vznikuдатиро́вка

úschovna: výp. úschovna datфайлообме́нник

zabezpečení: výp. zabezpečení datобеспе́чение да́нных

základní: základní dataосновны́е да́нные

zálohování: zálohování datрезерви́рование да́нных

zpracování: zpracování datобрабо́тка да́нных

вы́зов: vyvolání dat (z paměti) вы́зов да́нных (из па́мяти)

знамена́тельный: významné datumзнамена́тельная да́та

истори́ческий: historické/význačné datumистори́ческая да́та

перерабо́тка: zpracování datперерабо́тка да́нных

data: osobní dataли́чные да́нные