Hlavní obsah

určení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (stanovení) определе́ниеurčení data vznikuдатиро́вкаurčení polohyлока́цияurčení ceny zboží, pozemku ap.расце́нкаmed. určení diagnózyдиагности́рование, диа́гноз
  2. (účel) назначе́ние
  3. místo určení (cíl, místo doručení) ме́сто назначе́ния
  4. příslovečné určení (větný člen) обстоя́тельствоpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

Vyskytuje se v

otcovství: установле́ние отцо́встваurčení otcovství

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

diagnóza: поста́вить диа́гнозurčit diagnózu

likvidace: предназна́чить для уничтоже́нияurčit k likvidaci

určený: яви́ться в назна́ченный срокdostavit se v určenou dobu

určit: диагности́ровать, поста́вить диа́гнозmed. určit diagnózu

диа́гноз: поста́вить диа́гнозurčit diagnózu

идти́: идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli

определи́ть: определи́ть це́нуurčit cenu

пункт: пункт назначе́нияmísto určení

убо́йный: убо́йный скотjatečný skot, hovězí dobytek určený k porážce

určení: cíl, místo doručení ме́сто назначе́нияmísto určení