Hlavní obsah

идти́

Nedokonavé slovesoиду́, идёшь; шёл, шла; ше́дший; идя́

 1. jít, kráčet, ubírat seидти́ пешко́мjít pěškyидти́ в ногу́ с кем(u)držet krok s kým
 2. jet vlak ap., pohybovat se, plout oblaka ap.По́езд идёт.Vlak jede.
 3. slušet, padnout, jít co komu/čemuТебе́ идёт.Sluší ti to.
 4. jít, vydávat se, vyrážetидти́ гуля́тьjít na procházku
 5. mířit, jít, směřovat kam dopředu ap.идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli
 6. jednat, vystupovat, jít proti komu/čemu jakидти́ про́тив во́ли роди́телейjednat proti vůli rodičů
 7. nastupovat, jít kam na školu ap.
 8. blížit se, začínat, přicházet
 9. jít, fungovat, běžet o hodinách ap.
 10. padat, snášet se déšť, sníh ap.
 11. utíkat, jít, plynout čas ap.
 12. šířit se, rozšiřovat se o zprávách ap.Иду́т слу́хи...Říká se..., Šíří se fámy...
 13. probíhat, konat se o konkurzu ap.
 14. blížit se, táhnout, jít
 15. jít, vycházet pára ap., vytékat voda ap.

Vyskytuje se v

кося́к: косяко́м идёт кто/чтоdveře se netrhnou

круг: голова́ кру́гом идёт у когоhlava jde kolem komu z koho/čeho

лад: на лад идти́být na dobré cestě

по́вод: идти́ на по́водуskákat jak kdo píská

пода́льше: Иди́ куда́ пода́льше!Běž do háje/prdele!

покло́н: идти́ на покло́н к комуjít s prosbou za kým

стопа́: идти́ по стопа́м когоjít ve stopách koho/čeho otce ap.

фиг: иди́ (ты) на́ фигběž někam

нога́: идти́ в но́гу с кем/чемdržet krok s kým/čím

рука́: Сам в ру́ки идёт.Samo se nabízí.

гость: идти́ в го́стиjít na návštěvu

дно: идти́ ко днуjít ke dnu, přen. hynout

дождь: Идёт дождь.Prší.

дождь: Идёт ме́лкий дождь.Poprchává.

за: Иди́те за мно́й.Pojďte za mnou.

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

ко: Иди́ ко мне.Pojď ke mně.

круго́м: Голова́ круго́м идёт.Nevím kam dřív skočit.

куда́: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

лень: Мне лень идти́.Nechce se mi jít.

на: идти́ на рабо́туjít do práce

нева́жно: Дела́ иду́т нева́жно.Nedaří se.

нет: Идёшь и́ли нет?Jdeš nebo ne?

но́мер: Вот идёт мой но́мер.Už mi jede tramvaj.

обра́тный: идти́ в обра́тном направле́нииjít obráceným směrem

пане́ль: идти́ на пане́льšlapat chodník provozovat prostituci

пря́мо: Иди́те пря́мо.Jděte rovně.

пусть: Пусть идёт!Ať (si) jde!

речь: Речь идёт о(б)...Jde o..., Jedná se o...

риск: идти́ на рискriskovat

ряд: идти́ ряда́миjít v řadách

сейча́с: Сейча́с (же) иду́!Už běžím!

скве́рно: Дела́ иду́т скве́рно.Nestojí to za nic., Jde to mizerně.

снег: Идёт снег.Sněží., Padá sníh.

черёд: Всё идёт свои́м чередо́м.Všechno jde hladce/klape.

э́кспорт: идти́ на э́кспортjít na export, vyvážet se o zboží ap.

боло́то: Иди́ ты в боло́то!Táhni k čertu!

гора́: идти́ по́д горуzhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap.

гора́: идти́ в го́руzlepšovat se, jít nahoru o situaci ap.

дья́вол: иди́ ты к дья́волуtáhni k čertu

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

о́бух: под о́бух идти́jít na jistou smrt

пи́саный: Всё идёт как по пи́саному.Všechno jde jako po másle.

проторённый: идти́ проторённой доро́жкойjít vyšlapanou cestičkou

тече́ние: идти́ про́тив тече́нияjít proti proudu

тропа́: идти́ свое́й тропо́йjít vlastní cestou

hovořit: hovoří se o kom/čemиду́т го́воры о ком/чем

jednat se: jedná se o koho/coречь идёт о ком/чём, де́ло каса́ется кого/чего

kutě: jít na kutěидти́ на бокову́ю, завали́ться спать

najisto: jít najisto do čeho bez rizikaидти́ наверняка́

nazdařbůh: jít nazdařbůh bez cíleидти́ куда́ глаза́ гля́дят

o: být připraven hrát o všechnoгото́в идти́ ва-банк

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

v, ve: jít ruku v ruce společněидти́ рука́ о́б руку, вме́сте

zkušená: jít (do světa) na zkušenouидти́ в лю́ди приобрета́ть о́пыт

zpověď: jít ke zpovědiидти́ на и́споведь

celkem: Jde to celkem dobře.Дела́ иду́т непло́хо.

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čundr: jít na čundrидти́ в похо́д

dávat: Co dnes dávají v kině?Что идёт сего́дня в кино́?

doktor: jít pro doktoraидти́ за врачо́м

doktor: jít k doktoroviидти́ к врачу́

domů: Je čas jít domů.Уже́ пора́ идти́ домо́й.

dostat: Víckrát mě tam nikdo nedostane.Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.

dračka: Zboží jde na dračku.Това́р идёт нарасхва́т.

důchod: jít do důchoduидти́ на пе́нсию

hrát: Co dnes hrají?Что сего́дня идёт?

hustě: Hustě prší.Идёт си́льный дождь.

jet: Jede tenhle autobus k/do ...?Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?

jít: Kam jdeš?Куда́ ты идёшь?

jít: jít pěšky/pomaluидти́ пешко́м/ме́дленно

jít: jít na vzduchидти́ на у́лицу

jít: jít naprotiидти́ навстре́чу

jít: jít venидти́ на у́лицу

jít: Je čas jít domů.Пора́ идти́ домо́й.

jít: jít do školkyидти́ в де́тский сад

jít: jít na návštěvuидти́ в го́сти

jít: jít na rybyидти́ на рыба́лку

jít: Hodinky jdou přesně.Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.

jít: Šlo mu o život.Речь шла о его́ жи́зни.

kam: Ať jdou, kam chtějí.Пусть иду́т куда́ хотя́т.

kosmetika: jít na kosmetikuидти́ в сало́н (красоты́)

lékař: jít k lékařiидти́ к врачу́

mizerně: Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

móda: jít s módouидти́ в но́гу с мо́дой

muset: Musím jít domů.Я до́лжен/Мне на́до идти́ домо́й.

nakoupit: Jdu nakoupit.Я иду́ за поку́пками.

nákup: jít na nákupидти́ за поку́пками

nakupovat: jít nakupovatидти́ за поку́пками

napřed: Jděte napřed.Иди́те впереди́.