Hlavní obsah

идти́

Nedokonavé slovesoиду́, идёшь; шёл, шла; ше́дший; идя́

 1. jít, kráčet, ubírat seидти́ пешко́мjít pěškyидти́ в ногу́ с кем(u)držet krok s kým
 2. jet vlak ap., pohybovat se, plout oblaka ap.По́езд идёт.Vlak jede.
 3. slušet, padnout, jít co komu/čemuТебе́ идёт.Sluší ti to.
 4. jít, vydávat se, vyrážetидти́ гуля́тьjít na procházku
 5. mířit, jít, směřovat kam dopředu ap.идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli
 6. jednat, vystupovat, jít proti komu/čemu jakидти́ про́тив во́ли роди́телейjednat proti vůli rodičů
 7. nastupovat, nastupovat kam na školu ap.
 8. blížit se, začínat, přicházet
 9. jít, fungovat, běžet o hodinách ap.
 10. padat, snášet se déšť, sníh ap.
 11. utíkat, jít, plynout čas ap.
 12. šířit se, rozšiřovat se o zprávách ap.Иду́т слу́хи...Říká se..., Šíří se fámy...
 13. probíhat, konat se o konkurzu ap.
 14. blížit se, táhnout, jít
 15. jít, vycházet pára ap., vytékat voda ap.

Vyskytuje se v

кося́к: dveře se netrhnouкосяко́м идёт кто/что

круг: hlava jde kolem komu z koho/čehoголова́ кру́гом идёт у кого

лад: být na dobré cestěна лад идти́

по́вод: skákat jak kdo pískáидти́ на по́воду

пода́льше: Běž do háje!, vulg. Běž do prdele!Иди́ (ты) куда́ пода́льше!

покло́н: jít s prosbou za kýmидти́ на покло́н к кому

стопа́: jít ve stopách koho/čeho otce ap.идти́ по стопа́м кого

фиг: běž někamиди́ (ты) на́ фиг

нога́: držet krok s kým/čímидти́ в но́гу с кем/чем

рука́: Samo se nabízí.В ру́ки сам идёт.

гость: jít na návštěvuидти́ в го́сти

дно: jít ke dnu, přen. hynoutидти́ ко дну

дождь: Prší.Идёт дождь.

за: Pojďte za mnou.Иди́те за мно́й.

кино́: Co dnes dávají v kině?Что сего́дня идёт в кино́?

куда́: Kam jdeš?Куда́ ты идёшь?

лень: Nechce se mi jít.Мне лень идти́.

на: jít do práceидти́ на рабо́ту

нева́жно: Nedaří se.Дела́ иду́т нева́жно.

нет: Jdeš nebo ne?Идёшь и́ли нет?

но́мер: Už mi jede tramvaj.Вот идёт мой но́мер.

обра́тный: jít obráceným směremидти́ в обра́тном направле́нии

пря́мо: Jděte rovně.Иди́те пря́мо.

пусть: Ať (si) jde!Пусть идёт!

речь: Jde o..., Jedná se o...Речь идёт о(б)...

риск: riskovatидти́ на риск

ряд: jít v řadáchидти́ ряда́ми

сейча́с: Už běžím!Сейча́с (же) иду́!

снег: Sněží., Padá sníh.Идёт снег.

э́кспорт: jít na export, vyvážet se o zboží ap.идти́ на э́кспорт

боло́то: Táhni k čertu!Иди́ ты в боло́то!

гора́: zhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap. идти́ по́д гору

дья́вол: táhni k čertu иди́ ты к дья́волу

ле́ший: Jdi k čertu!Иди́ ты к ле́шему!

о́бух: jít na jistou smrtпод о́бух идти́

пи́саный: Všechno jde jako po másle.Всё идёт как по пи́саному.

проторённый: jít vyšlapanou cestičkouидти́ проторённой доро́жкой

скве́рно: Nestojí to za nic., Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

тече́ние: jít proti prouduидти́ про́тив тече́ния

тропа́: jít vlastní cestou v životě ap.идти́ свое́й тропо́й

hovořit: hovoří se o kom/čemиду́т го́воры о ком/чем

jednat se: jedná se o koho/coречь идёт о ком/чём, де́ло каса́ется кого/чего

kutě: jít na kutěидти́ на бокову́ю, завали́ться спать

najisto: jít najisto do čeho bez rizikaидти́ наверняка́

nazdařbůh: jít nazdařbůh bez cíleидти́ куда́ глаза́ гля́дят

o: být připraven hrát o všechnoгото́в идти́ ва-банк

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

v, ve: jít ruku v ruce společněидти́ рука́ о́б руку, вме́сте

zkušená: jít (do světa) na zkušenouидти́ в лю́ди приобрета́ть о́пыт

zpověď: jít ke zpovědiидти́ на и́споведь

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čundr: jít na čundrидти́ в похо́д

dávat: Co dnes dávají v kině?Что идёт сего́дня в кино́?

doktor: jít pro doktoraидти́ за врачо́м

dostat: Víckrát mě tam nikdo nedostane.Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.

důchod: jít do důchoduидти́ на пе́нсию

hrát: Co dnes hrají?Что сего́дня идёт?

jet: Jede tenhle autobus k/do ...?Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?

jít: Kam jdeš?Куда́ ты идёшь?

kosmetika: jít na kosmetikuидти́ в сало́н (красоты́)

lékař: jít k lékařiидти́ к врачу́

mizerně: Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

móda: jít s módouидти́ в но́гу с мо́дой

muset: Musím jít domů.Я до́лжен/Мне на́до идти́ домо́й.

nakoupit: Jdu nakoupit.Я иду́ за поку́пками.

nákup: jít na nákupидти́ за поку́пками

nakupovat: jít nakupovatидти́ за поку́пками

návštěva: jít na návštěvuидти́ в го́сти

oběd: jít na obědидти́ обе́дать, идти́ на обе́д

padat: Padá sníh.Идёт снег.

padnout: Ty šaty ti padnou!Э́то пла́тье тебе́ идёт!

pivo: jít na pivoидти́ пить пи́во

pokračovat: Jak pokračuje pátrání?Как идёт рассле́дование?

pošta: jít na poštuидти́ на по́чту

pro: jít pro lékařeидти́ за врачо́м

probíhat: Probíhají přijímací zkoušky.Иду́т вступи́тельные экза́мены.

procházka: jít na procházkuидти́ гуля́ть

pršet: Prší.Идёт дождь.

přímo: Jděte přímo.Иди́те пря́мо/напрями́к.

rád: Jdi raději domů.Иди́ лу́чше домо́й.

rande: jít na rande s kýmидти́ на свида́ние с кем

rovně: Jděte pořád rovně.Иди́те всё вре́мя пря́мо.

seknout: Sekne mi to?Подхо́дит?, Мне э́то идёт?

slušet: Moc ti to sluší.Тебе́ о́чень идёт.

sněžit: Sněží.Идёт снег.

sníh: Padá sníh.Идёт снег.

идти́: (u)držet krok s kýmидти́ в ногу́ с кем

stopa: jít po stopách koho/čehoидти́ по следа́м кого/чего

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Иди́ по свои́м де́лам.

špatný: jít špatnou cestouидти́ по ло́жному пути́

špička: jít po špičkáchидти́ на цы́почках

téct: Neteče nám voda.У нас вода́ не идёт.

udělat: udělat kompromisидти́ на/пойти́ на/сде́лать компроми́сс

úroveň: být na stejné úrovni s čímстоя́ть на одно́м у́ровне, идти́ в у́ровень с чем

vycházka: jít na vycházkuидти́ на прогу́лку

záchod: jít na záchodидти́ в туале́т

zoo: jít do zooидти́ в зоопа́рк

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.