Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) с кем/чемjít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менемjít s módou oblékat se moderněодева́ться по нове́йшей мо́де
  2. (soupeření, nepřátelství ap.) с кем/чем
  3. (mající, obsahující) с чем
  4. (o způsobu, okolnostech ap.) с чем, в чтоs radostíс ра́достьюpít s mírouпить в ме́руse srdečným pozdravem závěrečná formule dopisuс и́скренним приве́том
  5. (pracovat, váhat ap.) с чем
  6. (co se týče) с кем/чемCo je s tebou?Что с тобо́й?
  7. (současnost dějů) с кем/чем
  8. kniž.(směrem dolů, pryč) с кого/чего

Vyskytuje se v

bavit se: Proč se s ním bavit?Чего́ с ним разгова́ривать?

hrát si: hrát si se sestrouигра́ть с сестро́й

míč: hrát si s míčemигра́ть в мяч

ohlas: setkat se s ohlasemнайти́ о́тклик

panenka: hrát si s panenkamiигра́ть в ку́клы

párat se: Nepárej se s tím!Не вози́сь ты с э́тим!

pohrávat si: pohrávat si s city/ohněmигра́ть чу́вствами/огнём

pochopení: setkat se s plným pochopenímвстре́тить по́лное понима́ние

poradit si: poradit si s úkolemспра́виться с зада́чей

radit se: radit se s lékařemсове́товаться с врачо́м

seznámit se: Seznamte se s ...Познако́мьтесь с ...

scházet se: scházet se s kamarádyвстреча́ться с друзья́ми

smolit: smolit se s úlohamiпыхте́ть над уро́ками

vzít: vzít koho/co s sebouвзять с собо́й кого/что

zatancovat si: Ráda si s vámi zatančím.С удово́льствием станцу́ю с ва́ми.

oheň: zahrávat si s ohněmигра́ть с огнём

smířit se: smířit se s Bohemсмири́ться пе́ред Бо́гом

zahrávat si: zahrávat si s ohněmигра́ть с огнём

влечь: přinášet s sebou, mít za následekвлечь за собо́й

вы́нос: káva s sebouко́фе на вы́нос

игра́ть: hrát si s ohněmигра́ть с огнём

встре́титься: setkat se s těžkostmiвстре́титься с тру́дностями

довести́сь: Měl jsem příležitost se s ním setkat.Мне довело́сь встре́титься с ним.

захвати́ть: Nezapomeň s sebou vzít deštník.Не забу́дь захвати́ть зо́нтик.

ку́кла: hrát si s panenkami doslova i přeneseněигра́ть в ку́клы

перепи́ска: dopisovat si s přítelemбыть в перепи́ске с дру́гом

порва́ть: rozejít se s manželemпорва́ть с му́жем

расплати́ться: vyrovnat se s věřiteliрасплати́ться с кредито́рами

с: vzít s sebouвзять с собо́й

разгова́ривать: Nebavím se s ním už dlouho.Я с ним давно́ не разгова́риваю.

шути́ть: zahrávat si s ohněmшути́ть с огнём

щит: přen. vrátit se se štítem/na štítěверну́ться со щито́м/на щите́