Hlavní obsah

pochopení

Vyskytuje se v

doufat: Вы меня́, наде́юсь, по́няли.Doufám, že jste mě pochopili.

najít: найти́ примене́ние/понима́ниеnajít uplatnění/pochopení

pochopit: сообрази́ть, в чём де́лоpochopit, oč běží

поня́ть: пло́хо поня́ть чтоšpatně pochopit co

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

усе́чь: Усёк?Pochopils?, Je to jasné?

pochopení: встре́тить по́лное понима́ниеsetkat se s plným pochopením