Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pozornost) интере́с, внима́ниеztratit zájemутра́тить интере́с
  2. (prospěch, užitek) интере́с, заинтересо́ванностьhájit veřejné zájmyзащища́ть обще́ственные интере́сыosobní zájemли́чный интере́с
  3. (záliba) интере́с, увлече́ниеzájem o uměníинтере́с к иску́сствуmít společné zájmyиме́ть совме́стные увлече́ния
  4. (předmět pozornosti) интере́сpráv. střet zájmůстолкнове́ние интере́сов

Vyskytuje se v

bytostný: mít bytostný zájem na čemбыть кро́вно заинтересо́ванным в чём

centrum: centrum zájmuцентр внима́ния

eminentní: eminentní zájem na čem, o coисключи́тельный интере́с к чему

střet: práv. střet zájmůстолкнове́ние интере́сов

budit: budit zájemвызыва́ть интере́с

hájit: hájit své zájmyзащища́ть свои́ интере́сы

jednota: jednota zájmůо́бщность интере́сов

projevit: projevit zájemзаинтересова́ться, поинтересова́ться

projevovat: projevovat zájem o věcпока́зывать интере́с к де́лу

živý: živý zájemживо́й интере́с

фо́кус: stát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmuпопа́сть в фо́кус внима́ния

интере́с: poslouchat bez zájmuслу́шать без интере́са

спрос: jít na odbyt, těšit se velkému zájmuпо́льзоваться больши́м спро́сом

zájem: osobní zájemли́чный интере́с