Hlavní obsah

živý

Přídavné jméno

  1. (žijící) живо́йJe živ a zdráv.Он жив и здоро́в.živá přírodaжива́я приро́даživý plotжива́я и́згородьživá hmotaжива́я мате́рия
  2. (čilý, plný života) живо́й, оживлённыйživá diskuseоживлённая диску́ссияživé dítěнепосе́дливый ребёнок
  3. přen.(rušný - ulice ap.) оживлённый, шу́мный, живо́й
  4. (skutečný, opravdový) живо́й, действи́тельныйexpr. živý přenosпрямо́й эфи́р
  5. (stále trvající) живо́й, актуа́льныйživý jazykживо́й язы́к
  6. (velmi intenzívní) живо́й, акти́вныйživý zájemживо́й интере́с
  7. (o barvě) живо́й, я́ркий, све́жий

Vyskytuje se v

plot: жива́я и́згородьživý plot

příroda: жива́я/нежива́я приро́даživá/neživá příroda

vstup: прямо́й эфи́р, прямо́е включе́ниеživý vstup zpravodajský

vysílání: пряма́я трансля́цияživé vysílání

bytost: живо́е существо́živá bytost

duše: Там не оста́лось живо́й души́.Nezůstala tam živá duše.

neživý: нежива́я приро́даneživá příroda

řezat: ре́зать по живо́муřezat do živého

vystoupení: за́пись по трансля́цииnahrávka živého vystoupení

tnout: заде́ть за живо́е, ре́зать по живо́муtnout do živého

vzpomínka: сохрани́ть живу́ю па́мятьuchovat si živou vzpomínku

вес: живо́й весživá váha

наяву́: сон наяву́sen jako živý

приро́да: мёртвая приро́даneživá příroda horniny ap.

ре́зать: ре́зать по живо́муtít do živého

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

волк: Во́лка но́ги ко́рмят.Vlka živí nohy.

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.

živý: жива́я приро́даživá příroda