Hlavní obsah

živě

Vyskytuje se v

co: co živ buduпока́ (я) жив бу́ду

plot: živý plotжива́я и́згородь

příroda: živá/neživá přírodaжива́я/нежива́я приро́да

vstup: živý vstup zpravodajskýпрямо́й эфи́р, прямо́е включе́ние

vysílání: živé vysíláníпряма́я трансля́ция

živý: živá přírodaжива́я приро́да

být: Je živ a zdráv.Он жив и здоро́в.

bytost: živá bytostживо́е существо́

duše: Nezůstala tam živá duše.Там не оста́лось живо́й души́.

neživý: neživá přírodaнежива́я приро́да

řezat: řezat do živéhoре́зать по живо́му

vysílat: vysílat živě/ze záznamuтрансли́ровать/передава́ть в прямо́м эфи́ре/в за́писи

vystoupení: nahrávka živého vystoupeníза́пись по трансля́ции

živit: živit nadějiпита́ть наде́жду

tnout: tnout do živéhoзаде́ть за живо́е, ре́зать по живо́му

vzpomínka: uchovat si živou vzpomínkuсохрани́ть живу́ю па́мять

z, ze: být živ z milostiжить ми́лостыней

вес: živá váhaживо́й вес

наяву́: sen jako živýсон наяву́

приро́да: neživá příroda horniny ap.мёртвая приро́да

ре́зать: tít do živého ре́зать по живо́му

живо́й: Není mezi živými.В живы́х (его́) нет.

волк: Vlka živí nohy.Во́лка но́ги ко́рмят.

существо́: Není vidět živé duše.Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.

хлеб: Nejen chlebem živ jest člověk.Не хле́бом еди́ным жив челове́к.

živě: živě diskutovatоживлённо дискути́ровать