Hlavní obsah

živý

Přídavné jméno

  1. (žijící) живо́йJe živ a zdráv.Он жив и здоро́в.živá přírodaжива́я приро́даživý plotжива́я и́згородьživá hmotaжива́я мате́рия
  2. (čilý, plný života) живо́й, оживлённыйživá diskuseоживлённая диску́ссияživé dítěнепосе́дливый ребёнок
  3. přen.(rušný - ulice ap.) оживлённый, шу́мный, живо́й
  4. (skutečný, opravdový) живо́й, действи́тельныйexpr. živý přenosпрямо́й эфи́р
  5. (stále trvající) живо́й, актуа́льныйživý jazykживо́й язы́к
  6. (velmi intenzívní) живо́й, акти́вныйživý zájemживо́й интере́с
  7. (o barvě) живо́й, я́ркий, све́жий

Vyskytuje se v

plot: živý plotжива́я и́згородь

příroda: živá/neživá přírodaжива́я/нежива́я приро́да

vstup: živý vstup zpravodajskýпрямо́й эфи́р, прямо́е включе́ние

vysílání: živé vysíláníпряма́я трансля́ция

bytost: živá bytostживо́е существо́

duše: Nezůstala tam živá duše.Там не оста́лось живо́й души́.

neživý: neživá přírodaнежива́я приро́да

neživý: neživá hmotaнеоргани́ческое вещество́

řezat: řezat do živéhoре́зать по живо́му

vystoupení: nahrávka živého vystoupeníза́пись по трансля́ции

tnout: tnout do živéhoзаде́ть за живо́е, ре́зать по живо́му

vzpomínka: uchovat si živou vzpomínkuсохрани́ть живу́ю па́мять

вес: живо́й весživá váha

наяву́: сон наяву́sen jako živý

приро́да: мёртвая приро́даneživá příroda horniny ap.

приро́да: жива́я приро́даživá příroda fauna a flóra

ре́зать: ре́зать по живо́муtít do živého

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

волк: Во́лка но́ги ко́рмят.Vlka živí nohy.

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.