Hlavní obsah

neživý

Vyskytuje se v

plot: жива́я и́згородьživý plot

příroda: жива́я/нежива́я приро́даživá/neživá příroda

vstup: прямо́й эфи́р, прямо́е включе́ниеživý vstup zpravodajský

vysílání: пряма́я трансля́цияživé vysílání

živý: жива́я приро́даživá příroda

bytost: живо́е существо́živá bytost

duše: Там не оста́лось живо́й души́.Nezůstala tam živá duše.

řezat: ре́зать по живо́муřezat do živého

vystoupení: за́пись по трансля́цииnahrávka živého vystoupení

tnout: заде́ть за живо́е, ре́зать по живо́муtnout do živého

vzpomínka: сохрани́ть живу́ю па́мятьuchovat si živou vzpomínku

вес: живо́й весživá váha

наяву́: сон наяву́sen jako živý

приро́да: мёртвая приро́даneživá příroda horniny ap.

ре́зать: ре́зать по живо́муtít do živého

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

волк: Во́лка но́ги ко́рмят.Vlka živí nohy.

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.

neživý: нежива́я приро́даneživá příroda