Hlavní obsah

vystoupení

Podstatné jméno, rod střední

  • выступле́ниеveřejné vystoupeníпубли́чное выступле́ниеnahrávka živého vystoupeníза́пись по трансля́ции

Vyskytuje se v

vrcholový: подня́ться в штурмово́й ла́герьsport. vystoupit do vrcholového tábora

vystoupit: сойти́ с по́ездаvystoupit z vlaku

zastávka: Вы́йдем на сле́дующей остано́вке.Vystoupíme na další zastávce.

obrana: вы́ступить в защи́ту когоvystoupit na čí obranu koho/čeho

ра́зовый: ра́зовое выступле́ниеjednorázové vystoupení konající se jen jednou

вы́ступить: Он вы́ступил в ро́ли посре́дника.Vystoupil v roli zprostředkovatele.

публи́чный: публи́чное выступле́ниеveřejné vystoupení

строй: вы́йти из стро́яvystoupit z řady

vystoupení: публи́чное выступле́ниеveřejné vystoupení