Hlavní obsah

vstup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vstoupení) вход, вступле́ние(na trh ap.) вхожде́ниеCizím vstup zakázán.Посторо́нним вход воспрещён.Vstup na vlastní nebezpečí.Вход на сво́й страх и риск.živý vstup zpravodajskýпрямо́й эфи́р, прямо́е включе́ние
  2. (vchod) вход, въезд
  3. odb.(místo vstupu energie, informace ap.) впуск, ввод
  4. vstupy (vstupní data) входны́е да́нные, ввод да́нных
  5. (začlenění se) вступле́ние(do zaměstnání ap.) поступле́ние(do strany ap.) вхожде́ние
  6. (do počítače ap.) вход

Vyskytuje se v

analogový: analogový vstupана́логовый ввод

nezaměstnaný: Nezaměstnaným vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

ráčit: Račte vstoupit.Изво́льте войти́.

v, ve: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

volný: vstup volnýвход свобо́дный/беспла́тный

vstoupit: Vstupte!Войди́те!

zadarmo, zdarma: vstup zdarmaбеспла́тный вход

klášter: vstoupit do klášteraуйти́ в монасты́рь

loď: vstoupit na loďподня́ться на́ борт корабля́

parametr: parametr vstupu/výstupuвходно́й/выходно́й пара́метр

partaj: vstoupit do partajeвступи́ть в па́ртию

prosím: Prosím, vstupte.Войди́те, пожа́луйста.

vstoupit: vstoupit do manželstvíвступи́ть в брак

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Посторо́нним вход воспрещён!

zakázat: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

ввод: ана́логовый вводanalogový vstup

войти́: войти́ в си́луvstoupit v platnost

вход: беспла́тный входvstup zdarma

войти́: Мне мо́жно войти́?Mohu vstoupit?

воспрети́ть: Посторо́нним вход воспрещён.Cizím vstup zakázán.

газо́н: По газо́нам ходи́ть воспреща́етсяVstup na trávník zakázán

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost.

исто́рия: войти́ в исто́риюvstoupit do dějin

проходи́ть: Проходи́те!Dále!, Vstupte!