Hlavní obsah

vstup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vstoupení) вход, вступле́ние(na trh ap.) вхожде́ниеCizím vstup zakázán.Посторо́нним вход воспрещён.Vstup na vlastní nebezpečí.Вход на сво́й страх и риск.živý vstup zpravodajskýпрямо́й эфи́р, прямо́е включе́ние
  2. (vchod) вход, въезд
  3. odb.(místo vstupu energie, informace ap.) впуск, ввод
  4. vstupy (vstupní data) входны́е да́нные, ввод да́нных
  5. (začlenění se) вступле́ние(do zaměstnání ap.) поступле́ние(do strany ap.) вхожде́ние
  6. (do počítače ap.) вход

Vyskytuje se v

vstup: vstupyvstupní data входны́е да́нные, ввод да́нных

analogový: analogový vstupана́логовый ввод

nezaměstnaný: Nezaměstnaným vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

ráčit: Račte vstoupit.Изво́льте войти́.

v, ve: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

volný: vstup volnýвход свобо́дный/беспла́тный

zadarmo, zdarma: vstup zdarmaбеспла́тный вход

klášter: vstoupit do klášteraуйти́ в монасты́рь

loď: vstoupit na loďподня́ться на́ борт корабля́

parametr: parametr vstupu/výstupuвходно́й/выходно́й пара́метр

partaj: vstoupit do partajeвступи́ть в па́ртию

prosím: Prosím, vstupte.Войди́те, пожа́луйста.

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán!Посторо́нним вход воспрещён!

zakázat: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход запрещён.

ввод: analogový vstupана́логовый ввод

войти́: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

вход: vstup zdarmaбеспла́тный вход

воспрети́ть: Cizím vstup zakázán.Посторо́нним вход воспрещён.

газо́н: Vstup na trávník zakázánПо газо́нам ходи́ть воспреща́ется

си́ла: Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.Зако́н вступи́л в си́лу.

проходи́ть: Dále!, Vstupte!Проходи́те!

vstoupit: Vstupte!Войди́те!