Hlavní obsah

да́нные

Vyskytuje se v

бог: дай бог (ка́ждому)zaplať pánbůh

возмо́жность: дать возмо́жностьdát možnost čeho, umožnit komu co

войти́: не дал войти́, как...nenechal koho ani vejít a hned...

вы́ход: дать вы́ход чемуdát průchod čemu hněvu, radosti ap.

выходно́й: выходны́е да́нныеtiráž

газ: дать газpřidat plyn při jízdě autem

дать: дать знать о ком/чёмoznámit co, podat zprávu o kom/čem

дуб: ду́ба датьnatáhnout bačkory

жар: (за)дать жару́ комуzatopit, dát co proto komu

исхо́д: дать исхо́д чемуdát průchod čemu, nechat projevit co

лещ: дать леща́ кому(pro)plesknout koho, dát facku komu

мах: дать ма́хуnetrefit se, pochybit, splést se

отчёт: дать отчёт в свои́х посту́пкахvysvětlit své chování

прикури́ть: дать прикури́ть комуpodusit koho

пять: Дай пять!Podej mi ruku!

сда́ча: дать сда́чиvrátit/oplatit ránu pěstí bránit se

срок: да́й(те) срокvyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnost

тре́тий: тре́тьего не да́ноnení třetí možnost, třetí možnost neexistuje

фо́ра: дать фо́ру комуdát fóra/náskok/výhodu při hrách ap.

ша́пка: по ша́пке дать комуdát komu za uši

кля́тва: дать кля́твуpřísahat

моме́нт: в да́нный моме́нтteď, momentálně, v současnosti

нача́ло: дать нача́ло чемуzačít, zahájit co

спра́вка: дать спра́вкуpodat informaci, informovat

аудие́нция: дать аудие́нцию комуpřijmout koho, setkat se s kým

вы́зов: вы́зов да́нных (из па́мяти)vyvolání dat (z paměti)

да́нные: биографи́ческие да́нныеživotopisné údaje

знать: дать знать о себе́ozvat se, dát o sobě vědět

непрове́ренный: по непрове́ренным да́ннымpodle neověřených informací

па́спортный: па́спортные да́нныеosobní údaje

перерабо́тка: перерабо́тка да́нныхzpracování dat

по́вод: дать по́водzavdat příčinu

показа́ние: дать призна́тельные показа́нияpřiznat se

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

почу́вствовать: дать почу́вствоватьdát pocítit/znát, ukázat

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

старт: дать стартodstartovat závod ap.

драп: дать дра́пуvzít roha

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

ход: дать ход де́луdát věc do pohybu

бара́шек: бара́шка в бума́жке датьdát úplatek