Hlavní obsah

пять

Číslovkaпяти́, 7 пятью́

Podstatné jméno, rod střední

Fráze

  1. hovor.Дай пять! Podej mi ruku!

Vyskytuje se v

пять: Дай пять!Podej mi ruku!

то́чка: пя́тая то́чкаzadek, zadnice

дели́ться: Де́сять дели́тся на пять.Deset je dělitelné pěti.

мину́та: пять мину́т седьмо́гоšest hodin pět minut

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

опозда́ние: опозда́ние на пять мину́тpětiminutové zpoždění

па́лец: знать кого/что как свои́ пять па́льцевznát koho/co jako své boty

тепло́: пять гра́дусов тепла́pět stupňů nad nulou

krát: пя́тью пятьpět krát pět

celá: две це́лых пять деся́тыхdvě celé pět (desetin) 2,5

denně: есть пять раз в деньjíst pětkrát denně

hodina: ро́вно в пять часо́вpřesně v pět hodin

jednání: траге́дия в пяти́ де́йствияхtragédie o pěti jednáních

minus: пять ми́нус дваpět minus dva

mít: В кварти́ре пять ко́мнат.Byt má pět pokojů.

násobit: умножа́ть пять на дваnásobit pět dvěma

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

před, přede: пять мину́т до отъе́зда5 minut před odjezdem

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

starší: Он на пять лет ста́рше меня́.Je o pět let starší než já.

bota: знать кого как свои́х пять па́льцевznát koho jako své boty

malíček: знать что как свои́ пять па́льцевmít co v malíčku

pátý: быть пя́тым колесо́м в теле́геbýt páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebný

опя́ть: опя́ть два́дцать пятьzase ta stará historie, už zas je to tu