Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslo) це́лоеdvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых
  2. ob.(hodina) по́лный часv celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

Vyskytuje se v

celý: celý rokвесь/кру́глый год

číslo: přirozené/celé čísloнатура́льное/це́лое число́

nota: celá/půlová/čtvrťová/osminová notaце́лая/полови́нная/четвертна́я/восьма́я но́та

svět: na celém světěво всём ми́ре

lelkovat: Celý den lelkuje.Безде́льничает весь день.

maximalizovat: maximalizovat okno na celou obrazovkuразверну́ть окно́ на весь экра́н

monitor: zvětšit okno na celý monitorразверну́ть окно́ на весь экра́н

nesvůj: Je celý nesvůj. není mu dobřeОн не в свое́й таре́лке.

osypat se: Osypala se na celém těle.У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.

paf: Je z ní celý paf.Он без у́ма от неё.

podmanit (si): podmanit si celý světпоработи́ть весь мир

pokrýt: pokrýt signálem celé územíпокры́ть сигна́лом всю террито́рию

probdít: probdít celou nocбо́дрствовать всю ночь, провести́ бессо́нную ночь

projet: projet celou Evropuсъе́здить всю Евро́пу

předběhnout: předběhnout o celé koloопереди́ть на кру́г

říct: říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду кому

srdce: z celého srdceот всего́ се́рдца

udýchaný: celý udýchanýвесь запыха́вшийся

život: po celý životвсю жизнь

bytost: celou svou bytostíвсем свои́м существо́м

čára: vyhrát/prohrát na celé čářeпобеди́ть/проигра́ть по всем статья́м

kolo: křičet na celé koloора́ть во всю гло́тку

nakřivo: Celý nakřivo!Как раз нет!

naruby: obrátit celý dům narubyпереверну́ть весь дом вверх дном

obrátit: obrátit celý byt vzhůru nohamaпереверну́ть всю кварти́ру вверх дном

polámaný: Jsem celý polámaný.Меня́ всего́ лома́ет.

povědět: povědět (celou) pravdu do očíвы́сказать в лицо́ всю пра́вду

pryč: být (celý) pryč z čehoбыть вне себя́ от чего́

rozlámaný: Jsem celý rozlámaný.Меня́ всё те́ло лома́ет.

ty: To jsi celý ty!Э́то на тебя́ похо́же!

věčnost: Čekám celou věčnost.Би́тый час жду.

число́: celé/reálné čísloце́лое/действи́тельное число́

горе́ть: Pacient celý hoří. má vysokou teplotuБольно́й весь гори́т.

душа́: z celého srdce, upřímněот всей души́/всей душо́й

подря́д: celé/plné tři hodinyтри часа́ подря́д

пот: celý zpocenýвесь в поту́

протанцева́ть: protancovat celý večerпротанцева́ть весь ве́чер

разверну́ть: maximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku разверну́ть окно́ на весь экра́н

растяну́ть: roztáhnout pozadí na celou obrazovkuрастяну́ть фон на весь экра́н

сиде́ть: trčet/dřepět celý den domaсиде́ть це́лый день до́ма

ваго́н: fůra, celý vagonваго́н и теле́жка

ломо́та: Bolí mne celý člověk.У меня́ ломо́та во всем те́ле.

овца́: Vlk se nažral a koza zůstala celá.И во́лки сы́ты и о́вцы це́лы.

разби́тый: cítit se celý rozlámaný, být strašně unavenýчу́вствовать себя́ разби́тым

растрёпанный: být celý nesvůjбыть в растрёпанных чу́вствах

celá: v celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́