Hlavní obsah

srdce

Podstatné jméno, rod střední

  1. (orgán) се́рдцеmed. operace srdceопера́ция на се́рдцеmed. bušení srdceсердцебие́ниеmed. šelest na srdciшум в се́рдцеmed. zástava srdceостано́вка се́рдца
  2. kniž.(opravdovost) се́рдце, душа́z celého srdceот всего́ се́рдцаmluvit od srdceговори́ть от се́рдца
  3. přen.(cit) се́рдцеNemám to srdce.Мне со́весть не позволя́ет.Má srdce na pravém místě.У него́ есть се́рдце.dobyvatel ženských srdcíже́нский сердцее́дzískat čí srdceпокори́ть чьё се́рдце
  4. (odvaha) се́рдце, отва́га
  5. kniž.(střed) се́рдце, центр
  6. (co připomíná srdce) се́рдцеkaret. че́рвиsrdce zvonuязы́к ко́локола

Vyskytuje se v

bušení: сердцебие́ниеmed. bušení srdce

dobyvatel: сердцее́д, похити́тель же́нских серде́цdobyvatel ženských srdcí

ležet: наболе́тьležet na srdci

onemocnění: боле́зни се́рдцаmed. onemocnění srdce

srdce: остано́вка се́рдцаmed. zástava srdce

dobrý: У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.Má dobré srdce.

lamač: сердцее́дpřen. lamač srdcí

operace: опера́ция на се́рдцеoperace srdce

píchat: У меня́ ко́лет в боку́/се́рдце/грудь.Píchá mě v boku/u srdce/na prsou.

píchnout: Меня́ кольну́ло в се́рдце.Píchlo mě u srdce.

podmanit (si): покори́ть её се́рдцеpodmanit si její srdce

postižení: поро́к се́рдцаpostižení srdce

pracovat: Се́рдце отка́зывается рабо́тать.Srdce přestává pracovat.

přivinout: прижа́ть (к се́рдцу) ребёнкаpřivinout (k srdci) dítě

usedat: пря́мо се́рдце замира́етaž srdce usedá

vzít si: приня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцуvzít si co (příliš) k srdci

co: Что на уме́, то и на языке́.Co na srdci, to na jazyku.

dlaň: душа́ нараспа́шку у когоmít srdce na dlani

k, ke, ku: приня́ть что бли́зко к се́рдцуvzít si co k srdci

kámen: У меня́ ка́мень с души́ свали́лся.To mi spadl kámen ze srdce.

od, ode: (рас)смея́ться от души́smát se od srdce

přes, přese: не примири́ться с чемnepřenést přes srdce

spadnout: У меня́ ка́мень с души́ свали́лся/от се́рдца отлегло́.Spadl mi kámen ze srdce.

z, ze: У него́ ка́мень с души́ свали́лся.Spadl mu kámen ze srdce.

zlato: У него́ золото́е се́рдце.Má srdce ze zlata.

масса́ж: масса́ж се́рдцаmasáž srdce

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

душа́: от всей души́/всей душо́йz celého srdce, upřímně

золото́й: У тебя́ золото́е се́рдце.Ty máš zlaté srdce.

веле́ние: По ве́лению се́рдца.Podle příkazu srdce., Jak srdce poručilo.

изли́ть: изли́ть ду́шу комуvylít (si) srdce komu

ка́мень: Ка́мень с души́ свали́лся.Spadl mi kámen za srdce.

кровь: Се́рдце кро́вью облива́ется.Srdce mi krvácí., Je mi to líto.

нож: как ножо́м по се́рдцуjako nůž do srdce

ра́доваться: пря́мо душа́ ра́дуетсяaž srdce plesá

стеснённый: со стеснённым се́рдцемs těžkým srdcem

стлать: Мя́гко сте́лет, да жёстко спать.Na jazyku med, v srdci jed.

чита́ть: чита́ть в сердца́хčíst v srdcích

přirůst: zamilovat si прирасти́ к се́рдцуpřirůst k srdci