Hlavní obsah

брать

Nedokonavé slovesoберу́, берёшь; брал, брала́, бра́ло

  1. brát (rukama), nabíratРы́ба хорошо́ берёт.(Ryby) dobře berou. Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.
  2. hovor.zatýkat, chytat pachatele ap.
  3. brát si, najímat (si) taxi ap., získávatбрать взаймы́půjčovat si
  4. přijímat, brát úkol, dítě do školy ap.
  5. dobývat město ap., zmocňovat se majetku ap., zachvacovat zemi ap.
  6. hovor.чем dosahovat svého čím trpělivostí ap., dobývat čeho čím, získávat koho/co čím krásou ap.
  7. zdolávat, překonávat, přemáhat překážky ap.
  8. hovor.что, за что vybírat co od koho/čeho, brát (si) co za co, účtovat (si) co z koho/čeho od koho/čeho dluhy z neplatičů ap.

Vyskytuje se v

рука́: brát do náručíбрать на́ руки

сторона́: stranit komuбрать чью сто́рону

коми́ссия: brát zboží do komiseбрать това́р на коми́ссию

нача́ло: začínatбрать нача́ло

взя́тка: brát úplatkyбрать взя́тки

голова́: Pusť to z hlavy., Nech to být.Не бери́ в го́лову.

бой: vybojovat, získávat bojemс бою́ брать что

ка́пля: Nevypije ani kapku., Abstinuje.Ка́пли в рот не берёт.

спиртно́й: Nepije alkohol.Спиртно́го в рот не берёт.

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuучи́тывая, беря́ во внима́ние что

zřetel: mít na zřeteli coиме́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние что

brát: brát hodiny čeho u kohoбрать ле́кции чего у кого

čerpat: čerpat dovolenouбрать о́тпуск

dělat: dělat si poznámkyбрать на заме́тки

pobírat: pobírat starobní důchodполуча́ть/брать пе́нсию по ста́рости

úplatek: brát úplatkyбрать взя́тки

zajetí: brát/upadnout do zajetíбрать/попа́сть в плен

deset: brát co všemi deseti bez váháníбрать что обе́ими рука́ми

dojímat: dojímat brát za srdce co kohoза ду́шу берёт что кого

dřív: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Чей черёд, тот и берёт.

hrdlo: brát si co hrdlo ráčíбрать ско́лько вле́зет/душе́ уго́дно

když: Ber, když dávají.Бла́го даю́т, так бери́.

plavat: Nech to plavat! nemysli už na toНе бери́ до го́ловы!

těžký: nedělat si těžkou hlavuне брать в го́лову, не лома́ть (себе́) го́лову

utíkat: Vezmi nohy na ramena a utíkej!Бери́ но́ги в ру́ки и беги́!

брать: (Ryby) dobře berou.Ры́ба хорошо́ берёт.