Hlavní obsah

сторона́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 сто́рону; сто́роны, сторо́н, сторона́м

  1. брать чью сто́рону stranit komu

Vyskytuje se v

лу́чший: в лу́чшую сто́ронуk lepšímu

сла́бый: сла́бая сторона́slabá stránka

шу́тка: шу́тки в сто́ронуžerty stranou

оборо́тный: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana, stinná stránka čeho

свет: сто́роны све́таsvětové strany

отойти́: отойти́ в сторону́ustoupit stranou, uhnout

я́вно: быть я́вно на стороне́ когоstát jasně na straně koho

баррика́да: по ту сто́рону баррика́дna druhé straně barikády

ревера́нс: де́лать ревера́нсы на все сто́роныkaždému (se snažit) podlézat, před všemi hrbit hřbet

legrace: bez legraceбез шу́ток, шу́тки в сто́рону

mimo: stát mimo nezúčastnit seстоя́ть в стороне́, не уча́ствовать

podklad: práv. skutkový podkladфакти́ческая сторона́ дея́ния

přivrácený: přivrácená strana Měsíceви́димая сторона́ Луны́

rub: rub minceре́верс, обра́тная сторона́ моне́ты

silný: silná stránkaси́льная сторона́

smluvní: smluvní stranyдогова́ривающиеся сто́роны

stát: stát stranou čehoстоя́ть в стороне́ чего

stát: stát po boku kohoстоя́ть на стороне́ кого

strana: mat. levá strana rovniceле́вая сторона́ уравне́ния

strana: žalující/žalovaná stranaистцо́вая/отве́тная сторона́

stránka: světlá/stinná stránka věciсве́тлая/тенева́я сторона́ де́ла

výpověď: výpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

z, ze: z pravé/levé stranyс пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ва

dohodnout se: Strany se dohodly na níže uvedených ustanoveních.Сто́роны усло́вились о нижесле́дующих установле́ниях.

držet se: Držte se vpravo!Держи́тесь пра́вой стороны́!

hezký: To je od vás hezké.Э́то о́чень ми́ло с ва́шей стороны́.

kolem: rozhlédnout se kolemогляде́ться круго́м/по сторона́м

měsíc: odvrácená strana Měsíceоборо́тная сторона́ Луны́

odpovědnost: odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.отве́тственность тре́тьей стороны́

odvrácený: odvrácená strana čehoоборо́тная сторона́ чего

prohlédnout: prohlédnout koho/co ze všech stranосмотре́ть кого/что со всех сторо́н

pršet: Kulky pršely ze všech stran.Пу́ли сы́пались со всех сторо́н.

přetáhnout: přetáhnout na svou stranuперетяну́ть на свою́ сто́рону

rameno: ramena úhluсто́роны угла́

strana: přední/zadní stranaпере́дняя/за́дняя сторона́

strana: geom. délka strany trojúhelníkuдлина́ стороны́ треуго́льника

strana: na všechny stranyво все сто́роны, во всех направле́ниях

strana: ze všech stranсо всех сторо́н

stránka: kladná/záporná stránka čehoположи́тельная/отрица́тельная сторона́ чего

vnějšek: z vnějškuс вне́шней стороны́

vyjádření: písemné vyjádření stranпи́сьменное объясне́ние сторо́н

žert: Žerty stranou.Шу́тки в сто́рону.

bok: stát komu po bokuстоя́ть на стороне́ кого

od, ode: To je od tebe moc hezké!Э́то о́чень ми́ло с твое́й стороны́!

rub: Vše má svůj rub a líc.Всё име́ет свои́ положи́тельные и отрица́тельные сто́роны.

stranou: Žerty stranou!Шу́тки в сто́рону!

stranou: stát stranouостава́ться в стороне́