Hlavní obsah

odpovědnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (ručení za něco) отве́тственность кого/чего за чтоnést odpovědnost za coнести́ отве́тственность за чтоmít odpovědnost za coнести́ отве́тственность, отвеча́ть, руча́ться за чтоpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.призна́ть свою́ отве́тственность, заяви́ть о свое́й отве́тственности за чтоpřevzít odpovědnostвзять на себя́ отве́тственностьhmotná odpovědnostматериа́льная отве́тственностьodpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.отве́тственность тре́тьей стороны́zbavit koho odpovědnostiосвободи́ть от отве́тственностиtrestní odpovědnostуголо́вная отве́тственность
  2. (vlastnost odpovědného) отве́тственность, серьёзность кого

Vyskytuje se v

hmotný: práv. hmotná odpovědnostматериа́льная отве́тственность

mimosmluvní: práv. mimosmluvní odpovědnostвнедогово́рная отве́тственность

trestní: trestní odpovědnostуголо́вная отве́тственность

věcný: práv. věcná odpovědnostматериа́льная отве́тственность

vědomí: vědomí odpovědnostiсозна́ние отве́тственности

bedra: Odpovědnost spočívá na mých bedrech.Отве́тственность лежи́т на мои́х плеча́х.

nést: nést odpovědnost za koho/coнести́ отве́тственность, отвеча́ть за кого/что

pohnat: pohnat koho k odpovědnostiпризва́ть кого к отве́ту

převzít: převzít odpovědnostвзять/приня́ть (на себя́) обяза́тельство

vyhnout se: vyhnout se povinnosti/odpovědnostiуклони́ться от обя́занности/отве́тственности

vyvléct se: vyvléci se z odpovědnostiизбе́гнуть отве́тственности

zbavit: zbavit odpovědnosti za coлиши́ть отве́тственности за что

нести́: нести́ отве́тственностьnést odpovědnost, mít odpovědnost, odpovídat za co

разъясне́ние: разъясне́ние отве́тственностиpoučení o odpovědnosti

уголо́вный: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

отве́тственность: под ва́шу отве́тственностьna vaši odpovědnost