Hlavní obsah

trestní

Přídavné jméno

  • уголо́вныйtrestní zákoníkуголо́вный ко́дексtrestní právoуголо́вное пра́воtrestní oznámeníзаявле́ние в судtrestní odpovědnostуголо́вная отве́тственностьtrestní rejstříkрее́стр суди́мости

Vyskytuje se v

bod: штрафно́е очко́trestný bod

čin: (уголо́вное) преступле́ниеpráv. trestný čin

činnost: престу́пная де́ятельностьtrestná činnost

hod: штрафно́й бросо́кtrestný hod v basketbalu

kop: штрафно́й (уда́р)trestný kop

lavice: скаме́йка штрафнико́вsport. trestná lavice

odpovědnost: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

podněcování: подстрека́тельствоpráv. podněcování k trestnému činu

právo: гражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́воpráv. občanské/rodinné/trestní právo

proces: уголо́вный/гражда́нский проце́ссtrestní/civilní proces

rejstřík: спра́вка о суди́мостиvýpis z trestního rejstříku

řízení: уголо́вное де́лоtrestní řízení

skutkový: соста́в преступле́нияpráv. skutková podstata trestného činu

trestný: преступле́ниеpráv. trestný čin

zákoník: гражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́дексobčanský/obchodní/trestní zákoník

spoluúčast: соуча́стие в преступле́нииpráv. spoluúčast při trestném činu

výpis: спра́вка о суди́мостиpráv. výpis z trestního rejstříku

иму́щественный: иму́щественное преступле́ниеmajetkový trestný čin

неосторо́жность: преступле́ние по неосторо́жностиneúmyslný trestný čin

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

уголо́вный: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

штрафни́к: скаме́йка штрафнико́вtrestná lavice

очко́: штрафно́е очко́trestný bod

преступле́ние: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin

раси́стский: раси́стский моти́в преступле́нияrasistický motiv trestného činu

штрафно́й: штрафно́й (уда́р)trestný kop

trestní: уголо́вный ко́дексtrestní zákoník