Hlavní obsah

trest

Podstatné jméno, rod mužský

  • наказа́ние, взыска́ние(odplata) возме́здиеza trestв наказа́ниеnejvyšší trestвы́сшая ме́ра наказа́нияtrest smrtiсме́ртная казньtrest odnětí svobodyлише́ние свобо́дыpeněžitý trestде́нежный штрафpodmíněný/nepodmíněný trestусло́вное/безусло́вное наказа́ниеtělesný trestтеле́сное наказа́ние

Vyskytuje se v

exemplární: exemplární trestприме́рное наказа́ние

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trestбезусло́вное наказа́ние

podmíněný: práv. podmíněný trestусло́вное наказа́ние

smrt: trest smrtiсме́ртная казнь

svoboda: práv. trest odnětí svobodyнаказа́ние лише́нием свобо́ды

tělesný: tělesný trestтеле́сное наказа́ние

výkon: práv. výkon trestuисполне́ние наказа́ния

záznam: záznam v rejstříku trestůсуди́мость

mírný: mírný trestмя́гкое наказа́ние

odpykávat: odpykávat si trestнести́ наказа́ние

odsedět: odsedět (si) trestотсиде́ть срок (наказа́ния)

prominutí: práv. prominutí trestuосвобожде́ние от наказа́ния, поми́лование

promlčení: promlčení trestuда́вность наказа́ния

tvrdý: tvrdý trestсуро́вое наказа́ние

uložení: uložení trestuналоже́ние наказа́ния

vykonat: vykonat trestпривести́ в исполне́ние наказа́ние

vyměřit: vyměřit trest komuопредели́ть/назна́чить наказа́ние кому, присуди́ть кого

výše: stanovit výši trestuопредели́ть ме́ру наказа́ния

zasloužený: zasloužený trestзаслу́женное наказа́ние

zmírnění: zmírnění trestuсмягче́ние наказа́ния

zmírnit: zmírnit trestсмягчи́ть наказа́ние

казнь: сме́ртная казньtrest smrti

наказа́ние: реа́льное наказа́ниеnepodmíněný trest

нести́: нести́ наказа́ниеodpykávat si trest

понести́: понести́ наказа́ниеodpykat si trest

преступле́ние: Преступле́ние и наказа́ниеZločin a trest román F. M. Dostojevského

суди́мость: сро́ки погаше́ния суди́мостиlhůty pro zahlazení trestu

взыска́ние: наложи́ть взыска́ниеuložit trest

отбы́ть: отбы́ть наказа́ниеodpykat si trest

смягчи́ть: смягчи́ть наказа́ниеzmírnit trest

теле́сный: теле́сное наказа́ниеtělesný trest

суди́мость: снять суди́мостьvymazat trest, zahladit odsouzení