Hlavní obsah

vykonat

Dokonavé sloveso

  • сде́лать, вы́полнить, соверши́тьvykonat trestпривести́ в исполне́ние наказа́ниеvykonat rozsudekиспо́лнить пригово́р, привести́ в исполне́ние пригово́рúspěšně vykonat zkouškuуда́чно сдать экза́менVykonal pouze svou povinnost.Он вы́полнил то́лько свою́ обя́занность.

Vyskytuje se v

zdvořilostní: нанести́ визи́т ве́жливостиvykonat zdvořilostní návštěvu

potřeba: отпра́вить есте́ственную на́добностьvykonat tělesnou potřebu

исполне́ние: привести́ в исполне́ниеvykonat

пригово́р: привести́ пригово́р в исполне́ниеvykonat rozsudek

vykonat: привести́ в исполне́ние наказа́ниеvykonat trest