Hlavní obsah

překonat

Dokonavé sloveso

  1. (přemoci, zdolat) переси́лить, превозмо́чь(s obtížemi) преодоле́ть чтоpřekonat vzdálenostпокры́ть диста́нциюpřekonat překážkyпреодоле́ть препя́тствияpřekonat bolestпревозмо́чь боль
  2. (pocity ap.) (пре)одоле́ть, переси́лить, переломи́ть чтоpřekonat únavuпереси́лить уста́лость
  3. (předčit) превзойти́(stanovené množství ap.) превы́сить(konkurenci ap.) перерасти́ чтоpřekonat v pití kohoперепи́ть когоpřekonat veškerá očekáváníпревзойти́ все ожида́нияsport. překonat rekordпоби́ть реко́рд

Vyskytuje se v

krize: překonat kriziпреодоле́ть кри́зис

rekord: vytvořit/překonat rekordпоста́вить/поби́ть реко́рд

únava: překonat/pocítit únavuпереси́лить/почу́вствовать уста́лость

vzdálenost: zjistit/překonat vzdálenostопредели́ть/покры́ть расстоя́ние

překážka: překonat všechny překážkyпреодоле́ть все препя́тствия

переси́лить: переси́лить уста́лостьpřekonat únavu

поби́ть: поби́ть реко́рдpřekonat rekord

превзойти́: превзойти́ (самого́) себя́překonat se, překonat sama sebe

превзойти́: превзойти́ реко́рдpřekonat rekord

спра́виться: спра́виться со стра́хомpřekonat strach