Hlavní obsah

překážka

Vyskytuje se v

přes, přese: барье́рный бегběh přes překážky

klást: препя́тствовать комуklást překážky komu

odstranit: устрани́ть препя́тствиеodstranit překážku

překonat: преодоле́ть препя́тствияpřekonat překážky

přeskočit: взять барье́рpřen. přeskočit překážku zdolat určitou mez

stavět: ста́вить кому препя́тствияstavět komu překážky (do cesty)

барье́рный: барье́рный бегběh přes překážky

перешагну́ть: перешагну́ть че́рез препя́тствиеzdolat překážku

препя́тствие: бег с препя́тствиямиpřekážkový běh, běh přes překážky

překážka: чини́ть препя́тствия, препя́тствовать кому/чемуklást komu překážky