Hlavní obsah

přes, přese

Předložka

  1. (z jedné strany na druhou) че́рез кого/что, за чтоMuž přes palubu!Челове́к за бо́ртом!běh přes překážkyбарье́рный бег
  2. (napříč) че́рез чтоjet přes městoе́хать че́рез го́род
  3. (skrz) че́рез, сквозь что
  4. (vyj. překročení meze) бо́лее, свы́ше чего, за чтоpít přes míruпить сверх ме́ры, перепива́тьJe mu už přes šedesát.Ему́ уже́ за шестьдеся́т.
  5. (vyj. překonávání) че́рез кого/чегоpáté přes devátéс пя́того на деся́тое
  6. (vyj. nerespektování)
  7. (během) во вре́мя чего, в тече́ние чего, на что
  8. (navzdory) вопреки́ чему, напереко́р чему, несмотря́ на что