Hlavní obsah

на

  1. na čemна столе́na stole
  2. v, na čemбыть на рабо́теbýt v práciвстре́ча на бу́дущей неде́леschůzka příští týden
  3. do čeho, na coидти́ на рабо́туjít do práceперенести́ на бу́дущую неде́люodložit na příští týden
  4. s čím, v čem, do čehoигра́ть на роя́леhrát na klavírкни́га на англи́йскомkniha v angličtině
  5. na, o, pro coплан на́ годroční plánопозда́ть на часzpozdit se o hodinu
  6. označení míry, množství, hraniceo, na, pro koho/coна рубль ме́ньшеo rubl míň
  7. vyjádření cílena co, k čemu
  8. za, v průběhu čeho, při čem

Vyskytuje se v

аво́сь: на аво́сь де́лать чтоdělat co nablind/naslepo/nazdařbůh, spolehnout se na náhodu

ара́п: на ара́паpodvodem, neprávem

ба́за: на ба́зеna základě, na bázi čeho

бла́го: на бла́гоpro blaho, v zájmu

больно́й: с больно́й головы́ на здоро́вую вали́тьsvalovat vinu na jiného

бо́чка: сиде́ть на порохово́й бо́чкеsedět na sudu střelného prachu, být v nebezpečné situaci

бо́чка: Де́ньги на бо́чку!Vysol prachy!, Peníze na dřevo!

бровь: прийти́ на бровя́хpřilézt po čtyřech, vrátit se namol

букси́р: взять на букси́р когоvzít do vleku koho nabídnout pomoc

ве́ра: приня́ть на ве́руuvěřit bez důkazů, uvěřit na slovo

вес: на весу́zavěšený, ve vzduchu

ве́тер: броса́ть слова́ на ве́терplácat nesmysly, mluvit do větru

ве́тер: броса́ть де́ньги на ве́терvyhazovat peníze (do luftu)

взвод: на взво́де ктоbýt v náladě, mít špičku

вид: вид на жи́тельствоpovolení k trvalému pobytu

висе́ть: висе́ть на ше́е у когоviset komu na krku, mít na krku, mít na starosti koho/co

возвести́: возвести́ на престо́лdosadit na trůn, nastolit

во́лос: ни на во́лосani za mák

волосо́к: на волоске́ висе́тьviset na vlásku

всплыть: всплыть на пове́рхностьpřen. vyplout/vyplavat na povrch

вход: на вхо́деvstupní informace ap., na vstupu

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

вы́бор: на вы́борpodle výběru, na vybranou, s možností vybrat si

вы́плата: (купи́ть) на вы́плату что(koupit) na splátky

высота́: быть на высоте́být na úrovni

гада́ние: гада́ние на кофе́йной гу́щеvěštění z kávové sedliny

глаз: на глазod oka, podle oka

глаз: на глаза́хpřed očima

глаз: с глазу́ на глазmezi čtyřma očima, z očí do očí

гляде́ть: гля́дя наpo(dle) vzoru

горб: на своём горбу́ испыта́тьpoznat na vlastní kůži

гра́бли: наступи́ть на гра́блиspálit se

грань: на гра́ни чегоpřen. na hranici, na pokraji, na hraně

грех: как на грехjako naschvál

гряду́щий: на сон гряду́щийpřed spaním

двор: на дворе́venku

де́ло: на са́мом де́леve skutečnosti, v reálu

день: на дню́v průběhu dne, během dne, za den

день: на дня́хv těchto dnech

желе́зка: на всю желе́зкуze všech sil, naplno, s plným nasazením

жизнь: не на жи́знь, а на́ смертьdo posledního dechu, na život a na smrt bít se

за́висть: на за́вистьzáviděníhodný

заме́тка: взять на заме́тку кого/чтоpovšimnout si koho/čeho, poznamenat si co

замеча́ние: на замеча́нии быть у когоmít (špatnou) pověst u koho

заруби́ть: заруби́ себе́ на носу́zapiš si za uši co

зуб: зу́бы на по́лку положи́тьsušit hubu, nemít do čeho kousnout

и́мя: на и́мя кого/чегоna jméno koho/čeho, adresovaný, určený komu/čemu

испу́г: на испу́г взять когоdonutit, přinutit koho/co

и́стина: на путь и́стиныsprávnou cestou, na správnou cestu se dát ap.

исхо́д: на исхо́деke konci, v závěru

йо́та: ни на йо́туani o píď, ani trochu

карау́л: взять на карау́лvzdát čest, vystřelit čestnou salvu

кату́шка: на по́лную кату́шкуze všech sil, naplno

кисе́ль: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena

кол: хоть кол на голове́ теши́ комуje to palice natvrdlá

коло́сс: коло́сс на гли́няных нога́хkolos na hliněných nohách

коне́ц: на худо́й коне́цv horším případě, při nejhorším

ко́рка: на все ко́рки (брани́ть)být (hodně) sprostý

кули́чки: у чёрта на куличка́хkde lišky dávají dobrou noc, (kdesi) v tramtárii velmi daleko

ку́рица: кура́м на́ смехpro srandu králíkům

лад: на лад идти́být na dobré cestě

лапша́: ве́шать лапшу́ на́ уши комуvodit za nos, věšet bulíky na nos komu

ле́во: Ле́во на́ борт!Plnou parou doleva! povel na lodi

лезть: лезть на глаза́ комуpředvádět se před kým, snažit se upoutat pozornost koho

лови́ть: лови́ть кого на сло́веchytat koho za slovo

лю́ди: на лю́дяхna veřejnosti

мазь: на мази́jako po másle, vše je na dobré cestě

мане́р: на мане́р какойpodle koho/čeho

мане́р: на мане́р кого/чегоna způsob koho/čeho, jako kdo/co

моли́тва: стоя́ть на моли́твеmodlit se, dlít na modlitbách

мы́ло: Судью́ на мы́ло!Rozhodčí nestačí!, Rozhodčí fuj!

навести́: навести́ кого на мы́сльpřivést koho na myšlenku, přinutit koho zamyslet se nad čím

накры́ть: накры́ть (на) столprostřít stůl

напа́сть: не на того́ напа́лna něj (jen tak) nepřijde

не́бо: на седьмо́м не́бе кто(být) v sedmém nebi

невзира́я: невзира́я на кого/чтоbez ohledu, nehledě na koho/co

невзира́я: невзира́я на то, чтоbez ohledu na to, že

нерв: де́йствовать на не́рвы комуlézt na nervy komu

нерв: на не́рвах игра́ть чьихhrát/brnkat komu na nervy

несмотря́: несмотря́ на кого/чтоnehledě, bez ohledu na koho/co na únavu ap.

несмотря́: несмотря́ на то, что...nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.

несмотря́: несмотря́ ни на чтоbez ohledu na cokoliv

несча́стье: на несча́стьеna neštěstí

огляну́ться: огляну́ться на себя́podívat se na sebe zvenku

опо́ра: в опо́ре наopírat se o koho/co, spoléhat na koho/co

оси́на: (перевести́) на язы́к родны́х оси́н что(přeložit) do srozumitelné řeči, říci po lopatě

осно́ва: на осно́веna základě čeho, v souladu s čím, vycházeje z čeho

основа́ние: на о́бщих основа́нияхna všeobecných základech

основа́ние: на основа́нииna základě čeho, v souladu s čím, opíraje se o co

отве́т: в отве́т наjako odpověď na, v odpovědi na, (na oplátku) za co