Hlavní obsah

высота́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́; -о́ты, -о́т, -о́там

  1. быть на высоте́ být na úrovni

Vyskytuje se v

пры́гать: пры́гать в высоту́/в длину́skákat do výšky/do dálky

полёт: с высоты́ пти́чьего полётаz ptačí perspektivy

do: прыжо́к в длину́/высоту́skok do dálky/výšky

kormidlo: руль высоты́let. výškové kormidlo

nadmořský: высота́ над у́ровнем мо́ряgeogr. nadmořská výška

poměrný: относи́тельная высота́poměrná výška

práce: рабо́ты на высоте́práce ve výškách, výškové práce

skok: прыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́мskok daleký/vysoký/o tyči

vysoký: прыжо́к в высоту́skok vysoký

výška: высота́ треуго́льникаvýška trojúhelníka

výškový: рабо́ты на высоте́, высо́тные рабо́тыvýškové práce

nabírat: набира́ть высоту́nabírat výšku

nabrat: набра́ть си́лу/высоту́/ско́ростьnabrat sílu/výšku/rychlost

skákat: пры́гать в высоту́/в длину́sport. skákat do výšky/do dálky

skokan: прыгу́н в длину́/высоту́skokan do dálky/výšky

высота́: прыжо́к в высоту́skok do výšky