Hlavní obsah

skákat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat skoky) пры́гать, скака́тьsport. skákat do výšky/do dálkyпры́гать в высоту́/в длину́skákat po hlavě do vodyпры́гать в во́ду вниз голово́йskákat přes švihadloпры́гать че́рез скака́лку
  2. (poskakovat) подры́гивать, подска́кивать
  3. expr.(obskakovat) суети́ться

Vyskytuje se v

panák: skákat panákaпры́гать в кла́ссики

do: skákat komu do řečiперебива́ть кого

řeč: Neskákejte mi do řeči!Не перебива́йте меня́!

пры́гать: skákat od tématu k tématuпры́гать от одно́й те́мы к друго́й

блоха́: skáče jako blecha velmi rychleска́чет как блоха́

разго́н: skákat s rozběhemпры́гать с разго́ну

skákat: sport. skákat do výšky/do dálkyпры́гать в высоту́/в длину́