Hlavní obsah

skočit

Dokonavé sloveso

  1. (učinit skok) пры́гнуть, скакну́тьskočit s padákemпры́гнуть с парашю́томpřen. skočit komu do řečiпрерва́ть речь кого
  2. hovor.(zajít pro něco) сбе́гать
  3. expr.(prudce se vrhnout) бро́ситься, пры́гнутьskočit komu kolem krkuбро́ситься на ше́юskočit pod vlakбро́ситься под по́езд

Vyskytuje se v

padák: skočit s padákemпры́гнуть с парашю́том

řeč: skočit komu do řečiпрерва́ть/переби́ть (разгово́р)

špek: skočit komu na špekпопа́сться/клю́нуть на чью у́дочку

ого́нь: Skočil by pro koho (i) do ohně.В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.

бро́ситься: skočit pod vlakбро́ситься под по́езд

вы́броситься: skočit s padákemвы́броситься с парашю́том

сходи́ть: skočit pro chlebaсходи́ть за хле́бом

skočit: přen. skočit komu do řečiпрерва́ть речь кого