Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) речьorgány řečiо́рганы ре́чи
  2. (způsob vyjadřování) речь
  3. (jazyk) язы́кcizí/mateřská řečиностра́нный/родно́й язы́к
  4. (mluvení, rozhovor) речь, разгово́р, молва́dát se do řečiвступи́ть в разгово́рzavést řeč jinamперевести́ разгово́р на другу́ю те́муdát se s kým do řečiзавести́ разгово́р с кемNestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.skočit komu do řečiпрерва́ть/переби́ть (разгово́р)přímá/nepřímá řečпряма́я/ко́свенная речь
  5. (projev) речь, выступле́ниеzahajovací/závěrečná řečвступи́тельная/заключи́тельная речьpráv. obžalovací řečобвини́тельная речь
  6. (styl) язы́к
  7. řeči hovor.(klepy) то́лки, слу́хиŠíří se řeči.Хо́дят слу́хи.

Vyskytuje se v

centrum: речево́й центрanat. centrum řeči

mezi: во вре́мя разгово́раmezi řečí

nepřímý: ко́свенная речьling. nepřímá řeč

oslavný: похва́льное сло́во, панеги́рикoslavná řeč

porucha: наруше́ние ре́чиmed. poruchy řeči

přímý: пряма́я речьling. přímá řeč

skočit: прерва́ть речь когоpřen. skočit komu do řeči

zbytečný: набо́р словzbytečné řeči

žádný: И никаки́х (гвозде́й)!Už žádné řeči!

dát se: завести́ разгово́р, заговори́ться с кемdát se do řeči s kým

jalový: беспло́дные разгово́ры, пуста́я болтовня́jalové řeči

kloudný: С ним не договори́шься.Není s ním kloudná řeč.

kostrbatý: коря́вая речьkostrbatá řeč

medový: медо́вые ре́чиmedové řeči

odvést: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč jinam

planý: (пуста́я) болтовня́, пусты́е разгово́рыplané řeči

prázdný: пра́здная болтовня́, пусты́е разгово́рыprázdné řeči

pronést: произнести́ речьpronést řeč

uvítací: приве́тственная речьuvítací řeč

vada: поро́к ре́чиvada řeči

do: перебива́ть когоskákat komu do řeči

rozumný: С ним не договори́шься/нельзя́ договори́ться.Není s ním rozumná řeč.

skákat: перебива́ть когоskákat komu do řeči

skutek: Мно́го слов, да ма́ло де́ла.Mnoho řečí, ale skutek utek.

stát: Об э́том и говори́ть не сто́ит!To nestojí za řeč!

мужско́й: мужско́й разгово́рchlapská řeč

проглоти́ть: Ты язы́к проглоти́л?Ztratil jsi řeč?

ходи́ть: Хо́дят слу́хи.Šíří se řeči.

ко́свенный: ко́свенная речьnepřímá řeč

плёвый: Э́то плёвое де́ло.To je maličkost., To nestojí za řeč.

расстро́йство: расстро́йство ре́чиvada řeči

рассужде́ние: без рассужде́нийbez řečí/námitek

разгово́р: и разгово́ру быть не мо́жетo tom nemůže být ani řeč

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma, převést hovor jiným směrem

сто́ить: (э́то) не сто́ит вы́еденного яйца́nestojí (to) ani za řeč

язы́к: найти́ о́бщий язы́к с кемnajít společnou řeč s kým

řeč: о́рганы ре́чиorgány řeči