Hlavní obsah

skočit

Dokonavé sloveso

  1. (učinit skok) пры́гнуть, скакну́тьskočit s padákemпры́гнуть с парашю́томpřen. skočit komu do řečiпрерва́ть речь кого
  2. hovor.(zajít pro něco) сбе́гать
  3. expr.(prudce se vrhnout) бро́ситься, пры́гнутьskočit komu kolem krkuбро́ситься на ше́юskočit pod vlakбро́ситься под по́езд

Vyskytuje se v

padák: пры́гнуть с парашю́томskočit s padákem

řeč: прерва́ть/переби́ть (разгово́р)skočit komu do řeči

špek: попа́сться/клю́нуть на чью у́дочкуskočit komu na špek

ого́нь: В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.Skočil by pro koho (i) do ohně.

бро́ситься: бро́ситься под по́ездskočit pod vlak

вы́броситься: вы́броситься с парашю́томskočit s padákem

сходи́ть: сходи́ть за хле́бомskočit pro chleba

skočit: прерва́ть речь когоpřen. skočit komu do řeči