Hlavní obsah

hovor

Vyskytuje se v

konferenční: konferenční hovorконфере́нц-звоно́к, конфере́нц-связь

zmeškaný: zmeškaný hovorпропу́щенный звоно́к

hlasitý: hlasitý hovorшу́мный разгово́р

přepojit: přepojit telefonický hovorпереключи́ть телефо́нный разгово́р

stočit: stočit hovor jinamсверну́ть разгово́р на другу́ю те́му

telefonický: přerušit telefonický hovorоборва́ть звоно́к

umlknout: Hovor umlkl.Разгово́р стих/замо́лк.

volaný: hovor na účet volanéhoзвоно́к за счёт вызыва́емого абоне́нта

jinam: stočit hovor jinamсверну́ть разгово́р, напра́вить разгово́р в друго́е ру́сло

исходя́щий: odchozí hovorисходя́щий звоно́к

разгово́р: konferenční hovorгруппово́й разгово́р

звоно́к: meziměstský hovorмеждугоро́дний звоно́к

свора́чивать: obracet hovorсвора́чивать разгово́р

шу́мный: hlasitý hovorшу́мный разгово́р

сверну́ть: odvést řeč na jiné téma, převést hovor jiným směremсверну́ть разгово́р на другу́ю те́му

hovor: místní/meziměstský hovorме́стный/междугоро́дный вы́зов