Hlavní obsah

hovor

Vyskytuje se v

konferenční: konferenční hovorконфере́нц-звоно́к, конфере́нц-связь

zmeškaný: zmeškaný hovorпропу́щенный звоно́к

hlasitý: hlasitý hovorшу́мный разгово́р

odchozí: odchozí hovorисходя́щий звоно́к

přepojit: přepojit telefonický hovorпереключи́ть телефо́нный разгово́р

stočit: stočit hovor jinamсверну́ть разгово́р на другу́ю те́му

telefonický: přerušit telefonický hovorоборва́ть звоно́к

umlknout: Hovor umlkl.Разгово́р стих/замо́лк.

volaný: hovor na účet volanéhoзвоно́к за счёт вызыва́емого абоне́нта

jinam: stočit hovor jinamсверну́ть разгово́р

входя́щий: входя́щий звоно́кpříchozí hovor

исходя́щий: исходя́щий звоно́кodchozí hovor

разгово́р: группово́й разгово́рkonferenční hovor

шу́мный: шу́мный разгово́рhlasitý hovor