Hlavní obsah

hovorový

Vyskytuje se v

čeština: spisovná/hovorová češtinaлитерату́рный/разгово́рный че́шский язы́к

jazyk: mrtvý/spisovný/hovorový jazykмёртвый/литерату́рный/разгово́рный язы́к

styl: hovorový/publicistický/umělecký stylразгово́рный/публицисти́ческий/худо́жественный стиль

разгово́рный: hovorový jazykразгово́рная речь

hovorový: ling. hovorový jazykразгово́рная речь