Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) речьorgány řečiо́рганы ре́чи
  2. (způsob vyjadřování) речь
  3. (jazyk) язы́кcizí/mateřská řečиностра́нный/родно́й язы́к
  4. (mluvení, rozhovor) речь, разгово́р, молва́dát se do řečiвступи́ть в разгово́рzavést řeč jinamперевести́ разгово́р на другу́ю те́муdát se s kým do řečiзавести́ разгово́р с кемNestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.skočit komu do řečiпрерва́ть/переби́ть (разгово́р)přímá/nepřímá řečпряма́я/ко́свенная речь
  5. (projev) речь, выступле́ниеzahajovací/závěrečná řečвступи́тельная/заключи́тельная речьpráv. obžalovací řečобвини́тельная речь
  6. (styl) язы́к
  7. řeči hovor.(klepy) то́лки, слу́хиŠíří se řeči.Хо́дят слу́хи.

Vyskytuje se v

centrum: anat. centrum řečiречево́й центр

mezi: mezi řečíво вре́мя разгово́ра

nepřímý: ling. nepřímá řečко́свенная речь

oslavný: oslavná řečпохва́льное сло́во, панеги́рик

porucha: med. poruchy řečiнаруше́ние ре́чи

přímý: ling. přímá řečпряма́я речь

skočit: přen. skočit komu do řečiпрерва́ть речь кого

zbytečný: zbytečné řečiнабо́р слов

dát se: dát se do řeči s kýmзавести́ разгово́р, заговори́ться с кем

jalový: jalové řečiбеспло́дные разгово́ры, пуста́я болтовня́

kloudný: Není s ním kloudná řeč.С ним не договори́шься.

kostrbatý: kostrbatá řečкоря́вая речь

medový: medové řečiмедо́вые ре́чи

odvést: odvést řeč jinamсверну́ть разгово́р на другу́ю те́му

planý: plané řeči(пуста́я) болтовня́, пусты́е разгово́ры

prázdný: prázdné řečiпра́здная болтовня́, пусты́е разгово́ры

pronést: pronést řečпроизнести́ речь

silácký: silácké řečiхвастовство́

uvítací: uvítací řečприве́тственная речь

vada: vada řečiпоро́к ре́чи

do: skákat komu do řečiперебива́ть кого

rozumný: Není s ním rozumná řeč.С ним не договори́шься/нельзя́ договори́ться.

skákat: skákat komu do řečiперебива́ть кого

skutek: Mnoho řečí, ale skutek utek.Мно́го слов, да ма́ло де́ла.

stát: To nestojí za řeč!Об э́том и говори́ть не сто́ит!

мужско́й: мужско́й разгово́рchlapská řeč

проглоти́ть: Ты язы́к проглоти́л?Ztratil jsi řeč?

ходи́ть: Хо́дят слу́хи.Šíří se řeči.

ко́свенный: ко́свенная речьnepřímá řeč

плёвый: Э́то плёвое де́ло.To je maličkost., To nestojí za řeč.

расстро́йство: расстро́йство ре́чиvada řeči

рассужде́ние: без рассужде́нийbez řečí/námitek

разгово́р: без вся́ких разгово́ровo tom nemůže být ani řeč

разгово́р: никаки́х разгово́ровžádné řeči

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma

сто́ить: (э́то) не сто́ит вы́еденного яйца́nestojí (to) ani za řeč

язы́к: найти́ о́бщий язы́к с кемnajít společnou řeč s kým