Hlavní obsah

centrum

Podstatné jméno, rod střední

  1. (střed) центрcentrum městaцентр го́рода, городско́й центрJedu do centra.Я е́ду в центр.Bydlí v centru.Он живёт в це́нтре.
  2. (ústředí) центр, пунктtiskové centrumпресс-це́нтрanat. centrum řečiречево́й центрcall centrumколл-це́нтр
  3. (nákupní ap.) центрnákupní/obchodní centrumторго́вый центр, шо́пинг-центрkrizové centrumкри́зисный центрlanové centrumкана́тный/верёвочный парк
  4. (těžiště) центрv centru děníв це́нтре собы́тийcentrum zájmuцентр внима́ния

Vyskytuje se v

dění: в гу́ще собы́тийv centru dění

krizový: кри́зисный центрkrizové centrum

nákupní: торго́вый центр, шо́пинг-центрnákupní centrum

zábavní: развлека́тельный центрzábavní centrum

klientský: клие́нтский це́нтр/но́мерklientské centrum/číslo

motorický: дви́гательный центрanat. motorické centrum

перината́льный: перинатальный центрcentrum prenatální péče

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

центр: call-центрcall centrum

го́род: е́здить в го́родjezdit do centra

до́норский: до́норский пунктdárcovské centrum

развлека́тельный: развлека́тельный ко́мплексzábavní centrum

фарва́тер: плыть/быть в фарва́тере кого/чегоbýt v sféře vlivu/centru pozornosti

centrum: речево́й центрanat. centrum řeči