Hlavní obsah

prostředek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (střed) середи́на
  2. (nástroj k provedení cíle) сре́дствоdopravní prostředkyсре́дства передвиже́ния/тра́нспортаling. vyjadřovací prostředkyсре́дства выраже́ния
  3. prostředky (finanční zdroj) фина́нсовые сре́дстваzůstat bez prostředkůоста́ться без средствekon. výrobní prostředkyсре́дства произво́дстваekon. pracovní prostředkyсре́дства труда́
  4. (preparát, přípravek) сре́дство, препара́тfarm. antikoncepční prostředkyпротивозача́точные сре́дстваčisticí prostředkyмо́ющие сре́дстваdezinfekční prostředekдезинфици́рующее сре́дство
  5. (přenosu sdělení) сре́дство(hromadné) sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

Vyskytuje se v

donucovací: donucovací prostředkyпринуди́тельные сре́дства

dopravní: dopravní prostředkyтра́нспортные сре́дства

hromadný: hromadné sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

komunikace: prostředky masové komunikaceсре́дства ма́ссовой коммуника́ции

mycí: mycí prostředekмо́ющее сре́дство

opravný: práv. opravný prostředekсре́дство правово́й защи́ты

proti: farm. prostředek proti bolestemболеутоля́ющее сре́дство

sdělovací: sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции, масс-ме́диа

antikoncepční: antikoncepční prostředkyпротивозача́точные сре́дства, контрацепти́вы

bělicí: bělicí prostředekотбе́ливатель

čisticí: čisticí prostředekмо́ющее сре́дство

dezinfekční: dezinfekční prostředekдезинфици́рующее сре́дство

expresivní: expresivní vyjadřovací prostředkyэкспресси́вные сре́дства ре́чи

nedostatek: nedostatek prostředkůотсу́тствие средств

pocení: prostředek proti poceníантиперспира́нт

pociťovat: pociťovat nedostatek finančních prostředkůиспы́тывать недоста́ток фина́нсовых средств

podpůrný: podpůrné prostředky doping ap.вспомога́тельные сре́дства, стимуля́торы

povzbuzující: povzbuzující prostředekвозбужда́ющее сре́дство

prací: prací prostředekстира́льное сре́дство

přidělení: přidělení prostředků na okružní silniciвыделе́ние средств на кольцеву́ю автодоро́гу

účelný: účelné využití prostředkůрациона́льное испо́льзование средств

uspávací: uspávací prostředekснотво́рное (сре́дство)

vyjadřovací: vyjadřovací prostředekвырази́тельное сре́дство

účel: Účel světí prostředky.Цель опра́вдывает сре́дства.

вещество́: dezinfekční prostředekдезинфици́рующее вещество́

мо́ющий: čisticí prostředekмо́ющее сре́дство

потого́нный: diaforetika, potopudné prostředkyпотого́нные сре́дства

сре́дство: dopravní prostředkyсре́дства передвиже́ния

бессо́нница: prostředek proti nespavostiсре́дство от бессо́нницы

мочего́нный: močopudné prostředkyмочего́нные сре́дства

цель: Účel světí prostředky.Цель опра́вдывает сре́дства.

prostředek: dopravní prostředkyсре́дства передвиже́ния/тра́нспорта