Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (naproti) (на)про́тив кого/чего, навстре́чу кому/чему
  2. (opačným směrem) про́тив чегоhladit koho proti srstiгла́дить кого про́тив ше́рсти
  3. (vyj. namíření činnosti vůči někomu n. něčemu) про́тив кого/чего, по отноше́нию к кому/чемуboj muže proti mužiрукопа́шный бой
  4. (vyj. odpor vůči někomu n. něčemu) про́тив кого/чегоdůvody pro a protiдо́воды за и про́тив
  5. (vyj. ochranu před něčím) про́тив, от чегоšampon proti lupůmшампу́нь от пе́рхотиlék proti kašliлека́рство от ка́шляfarm. prostředek proti bolestemболеутоля́ющее сре́дствоbrýle proti slunciсолнцезащи́тные очки́
  6. (vyj. neshodu s něčím obvyklým) вопреки́ чему, про́тив чего, сверх чего
  7. (ve srovnání s) в сравне́нии с кем/чем, по сравне́нию с кем/чемhovor. про́тив чего

Vyskytuje se v

hlas: го́лос за/про́тивhlas pro/proti

izolace: гидроизоля́цияizolace proti vlhkosti

neštovice: приви́вка от о́спыočkování proti neštovicím

pro: до́воды про и ко́нтраdůvody pro a proti

proud: про́тив тече́нияproti proudu

síť: моски́тная се́ткаsíť proti moskytům

zdravotní: лече́бные чулки́zdravotní punčochy (proti křečovým žilám)

bolest: табле́тки от бо́лиprášky proti bolesti

hlasovat: голосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́нияhlasovat pro návrh/proti návrhu

jitrocelový: сиро́п с подоро́жником от ка́шляjitrocelový sirup proti kašli

kašel: ка́пли от ка́шляkapky proti kašli

krupobití: страхова́ние от градоби́тияpojištění proti krupobití

lék: лека́рство от головно́й/зубно́й бо́лиlék proti bolení hlavy/zubů

očekávání: сверх ожида́нияproti očekávání

očkování: приви́вка от о́спыočkování proti neštovicím

odvolat se: обжа́ловать (суде́бный) пригово́рodvolat se proti rozsudku

pocení: антиперспира́нтprostředek proti pocení

pogrom: наци́стский погро́м евре́евnacistický pogrom proti Židům

pojistit: застрахова́ть ребёнка от несча́стного слу́чаяpojistit dítě proti úrazu

pozvednout: подня́ть ору́жие про́тив когоpozvednout zbraň proti komu

prášek: табле́тки от бо́лиprášky proti bolesti

uštknutí: сы́воротка от уку́са змейsérum proti hadímu uštknutí

vakcína: о́спенная/полиомиели́тная вакци́наvakcína proti neštovicím/dětské obrně

vráska: крем про́тив морщи́нkrém proti vráskám

vzteklina: вакци́на про́тив бе́шенстваvakcína proti vzteklině

zácpa: слаби́тельное от запо́раprojímadlo proti zácpě

zločin: преступле́ние про́тив челове́честваzločin proti lidskosti

zvyklost: про́тив обыкнове́нияproti zvyklostem

muž: одино́чный бойboj muže proti muži

mysl: не по кого нра́ву, про́тив кого убежде́нийbýt komu proti mysli

plavat: плыть про́тив тече́нияplavat proti proudu

srst: Э́то мне не по нутру́/вку́су.Je mi to proti srsti.

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

ка́шель: лека́рство от ка́шляlék proti kašli

насеко́мое: се́тка от насеко́мыхsíťka proti hmyzu

ожире́ние: лека́рство от ожире́нияlék proti obezitě

пе́рхоть: шампу́нь от пе́рхотиšampon proti lupům

пилю́ля: пилю́ли от ка́шляpilulky proti kašli

погре́шность: погре́шность про́тив вку́саprohřešek proti vkusu

спо́рить: О вку́сах не спо́рят.Proti gustu žádný dišputát.

бессо́нница: сре́дство от бессо́нницыprostředek proti nespavosti

вакци́на: вакци́на про́тив дифтери́иvakcína proti záškrtu

вопреки́: вопреки́ здра́вому смы́слуproti zdravému rozumu

идти́: идти́ про́тив во́ли роди́телейjednat proti vůli rodičů

приви́ть: приви́ть кому о́спуnaočkovat koho proti neštovicím

пригово́р: обжа́ловать пригово́рpodat odvolání proti rozsudku

вкус: О вку́сах не спо́рят.Proti gustu žádný dišputát.

тече́ние: идти́ про́тив тече́нияjít proti proudu

точи́ть: точи́ть нож на всехchystat se do boje proti všem

proti: рукопа́шный бойboj muže proti muži