Hlavní obsah

тече́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. в тече́ние чего během čeho, v průběhu čeho

Vyskytuje se v

postup: postupem časuс тече́нием вре́мени

proud: mořský proudморско́е тече́ние

průběh: v průběhu rokuза год, в тече́ние го́да

tok: horní/střední/dolní tok řekyве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́

celý: po celý rokв тече́ние всего́ го́да

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

dolní: na dolním toku Volhyв низо́вьях/ни́жнем тече́нии Во́лги

dopoledne: během dopoledneв тече́ние пе́рвой полови́ны дня

rok: během/koncem rokuв тече́ние/конце́ го́да

umělecký: moderní umělecké směryсовреме́нные тече́ния в иску́сстве

vzdělávání: celoživotní vzděláváníнепреры́вное образова́ние в тече́ние всей жи́зни

vzduch: proudění vzduchuдвиже́ние во́здуха, возду́шное тече́ние

plavat: plavat po prouduплыть по тече́нию

plout: plout s proudemплыть по тече́нию

тече́ние: plavat po proudu, pasivně se podřizovat okolnostemплыть по тече́нию