Hlavní obsah

postup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vpřed, průběh, vývoj) (про)движе́ние (вперёд), тече́ние(stárnutí ap.) проце́ссpostupem časuс тече́нием вре́мени
  2. (sled, pořadí) ход, после́довательность
  3. (povýšení) повыше́ние, продвиже́ниеslužební postupпродвиже́ние по слу́жбе
  4. (způsob práce) приём, ме́тодpracovní postupсхе́ма рабо́тыúřední postupадминистрати́вний поря́докtechnologický postupтехнологи́ческий проце́сс

Vyskytuje se v

postoupit: postoupit případ souduперенести́ де́ло в суд

postoupit: postoupit o krokшагну́ть

postoupit: postoupit k východuпродви́нуться к вы́ходу

postoupit: Jednání nepostoupila ani o krok.Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.

postoupit: postoupit do druhého ročníkuперейти́ на второ́й курс

postoupit: sport. postoupit do fináleвы́йти в фина́л

postupem: postupem časuсо вре́менем, с тече́нием вре́мени

вы́йти: вы́йти в фина́лpostoupit do finále

вы́ход: вы́ход в полуфина́лpostup do semifinále

повыше́ние: повыше́ние по слу́жбеslužební postup

фина́л: вы́йти в фина́лpostoupit do finále