Hlavní obsah

postup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vpřed, průběh, vývoj) (про)движе́ние (вперёд), тече́ние(stárnutí ap.) проце́ссpostupem časuс тече́нием вре́мени
  2. (sled, pořadí) ход, после́довательность
  3. (povýšení) повыше́ние, продвиже́ниеslužební postupпродвиже́ние по слу́жбе
  4. (způsob práce) приём, ме́тодpracovní postupсхе́ма рабо́тыúřední postupадминистрати́вний поря́докtechnologický postupтехнологи́ческий проце́сс

Vyskytuje se v

postup: postupem časuс тече́нием вре́мени

вы́йти: postoupit do fináleвы́йти в фина́л

вы́ход: postup do semifináleвы́ход в полуфина́л

повыше́ние: služební postupповыше́ние по слу́жбе

postoupit: postoupit případ souduперенести́ де́ло в суд