Hlavní obsah

rozvoj

Vyskytuje se v

neudržitelný: neudržitelný rozvojнеусто́йчивое разви́тие

udržitelný: ekol. (trvale) udržitelný rozvojусто́йчивое разви́тие

банк: Evropská banka pro obnovu a rozvojЕвропе́йский банк реконстру́кции и разви́тия

усто́йчивый: udržitelný rozvoj усто́йчивое разви́тие