Hlavní obsah

růst

Vyskytuje se v

index: ekon. index růstuпоказа́тель ро́ста

po: růst jak houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

vegetativní: bot. vegetativní růstвегетати́вный рост

kariérní: kariérní růstкарье́рный рост

nezaměstnanost: růst nezaměstnanostiрост безрабо́тицы

prudký: prudký růstбы́стрый рост

úroveň: Životní úroveň roste.У́ровень жи́зни растёт.

déšť: růst jako houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

jak: Roste jako houby po dešti.Растёт как на дрожжа́х.

růst: růst jako houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

voda: Roste jako z vody.Растёт как на дрожжа́х.

боле́знь: přen. bolesti růstu, dětské nemociболе́зни ро́ста

гриб: rostou jako houby po deštiрасту́т как грибы́

лоб: Žádný strom neroste do nebe.Вы́ше лба у́ши не расту́т.

расти́: Rostl přímo před očima.Он рос пря́мо на глаза́х.

трава́: roste jako dříví v leseкак трава́ растёт