Hlavní obsah

лоб

Podstatné jméno, rod mužskýлба, 6 о лбе́/на лбу́

  • čeloна лбу напи́саноna čele napsánoпусти́ть себе́ пу́лю в лобprohnat si kulku hlavou

Podstatné jméno, rod mužskýлба, 6 о лбе́/на лбу́

  1. в лоб čelně, přímo

Vyskytuje se v

ме́дный: hlava dubováме́дный лоб

хло́пнуть: plácnout se do čela, vzpomenout siхло́пнуть себя́ по лбу́

напи́санный: má napsané na čele coна лбу напи́сано у кого что

у́хо: Nikdo nepřekročí svůj stín.Вы́ше лба у́ши не расту́т.

jako: prašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу

prohnat: prohnat si hlavu kulkouпусти́ть (себе́) пу́лю в лоб

poklepat: poklepat si na čeloпостуча́ть себе́ по лбу

ťukat: ťukat si (prstem) na čeloпосту́кивать/стуча́ть па́льцем по лбу́

vpálit: vpálit (si) kulku do hlavyпусти́ть (себе́) пу́лю в лоб

vrásčitý: vrásčité čeloморщи́нистый лоб

vráska: hluboké vrásky na čeleглубо́кие морщи́ны на лбу

důlek: Lezou mu oči z důlků.Его́ глаза́ ле́зут на лоб.

krčit: krčit/vraštit čeloмо́рщить лоб

navrch: Má oči navrch hlavy.У него́ глаза́ вы́лезли на лоб.

praštit: Je to prašť jak uhoď.Что в лоб, что по лбу.

proti: jít hlavou proti zdiпробива́ть сте́ну лбом

uhodit: Je to prašť jak uhoď.Хрен ре́дьки не сла́ще., Оди́н чёрт., Что в лоб, что по́ лбу.

zeď: Hlavou zeď neprorazíš!Лбом стены́ не прошибёшь!

лоб: na čele napsánoна лбу напи́сано