Hlavní obsah

jak

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

jak: v poměru slučovacím как - так иjak - tak

tak: i и, как - такjak - tak

dařit se: Как дела́?, Как (вы) живёте?Jak se Vám daří?

který: по ра́зномуjak který

po: расти́ как грибы́ по́сле дождя́růst jak houby po dešti

říkat: так/мо́жно сказа́тьtak říkajíc, jak se říká

troky: тупо́й как дрова́/бревно́/утю́гblbý jak troky

výše: как упомя́нуто вы́шеjak je výše uvedeno

cítit se: Как вы себя́ чу́вствуете?, Как ва́ше самочу́вствие?Jak se cítíte?

dělat: Де́лай, как хо́чешь.Dělej, jak chceš.

dívat se: Как ты смо́тришь э́то де́ло?Jak se na to díváš?

dopadnout: Чем э́то ко́нчилось?Jak to dopadlo?

dostat se: Как мне добра́ться до вокза́ла?Jak se dostanu na nádraží?

fajn: Как дела́? Хорошо́!Jak se máš? Fajn!

hulit: Он ды́мит как труба́.Hulí jak fabrika.

jak to: Он не придёт. Как так не придёт?Nepřijde. Jak to nepřijde?

jednat: А как ты со мно́й поступа́ешь?Jak to se mnou jednáš?

jít: Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?Jak to jde?

jmenovat se: Как вас зову́т?Jak se jmenujete?

kakabus: смотре́ть бирюко́мtvářit se jak kakabus

libo: Как вам уго́дно.Jak je libo.

mít se: Как ты?, Как твои́ дела́?Jak se máš?

odměnit se: Как я могу́ отблагодари́ть вас?Jak se vám mohu odměnit?

optání: Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.

pochodit: Что у вас вы́шло?Jak jste pochodil?

pokračovat: Как идёт рассле́дование?Jak pokračuje pátrání?

pominutý: Хохо́чет как сумасше́дший.Řehtá se jak pominutý.

přát si: Как вам уго́дно.Jak si přejete.

předeslat: Как я уже́ упомяну́л...Jak jsem již předeslal...

řehtat se: ржать как ло́шадьřehtat se jak kůň

spálit se: Как не обгоре́ть на пля́же...Jak se nespálit na pláži...

starý: Ско́лько ему́ лет?Jak je starý?

velký: Какого́ ты ро́ста?Jak jsi velký? vysoký

vést se: Как (твои́) дела́?, Как пожива́ешь?Jak se ti vede?

vidět: Как ви́деть...Jak je vidět...

vypadat: Как обстои́т де́ло?Jak to vypadá?

vysoký: Како́го ты ро́ста?Jak jsi vysoký?

vyspat se: Как спало́сь?Jak ses vyspal?

bez, beze: ходи́ть как в во́ду опу́щенныйchodit jak tělo bez duše

běžící: как на конве́йереjak na běžícím pásu

dělo: пья́ный в ду́пельnalitý jak dělo

dlouhý: Он растяну́лся во весь рост.Natáhl se jak dlouhý tak široký.

chudý: бе́ден как церко́вная мышьchudý jak kostelní myš

makat: рабо́тать как заведённыйmakat jak šroub

na: Всё идёт как по ма́слу.Jde to jak na drátkách.

pánbůh: в чём мать родила́jak ho/ji pánbůh stvořil

pastva: У него́ де́ло идёт че́рез пень коло́ду.Jde mu to jak psovi pastva.

poleno: чех до мо́зга косте́йČech jak poleno

praštit: Что в лоб, что по лбу.Je to prašť jak uhoď.

prodávat: Продаю́, за что купи́л.Prodávám, jak jsem koupil.

sedma: кра́ше в гроб кладу́тzelený jak sedma

slušet: как сле́дует, как полага́етсяjak se sluší a patří

stačit: Как ма́ло для сча́стья на́до.Jak málo stačí ke štěstí.

stvořit: в чём мать родила́jak ho Pán Bůh stvořil

škopek: У него́ голова́ как свинцо́м нали́та.Má hlavu jak škopek. těžkou

tágo: глу́пый как про́бкаhovor. blbej jak tágo

tancovat: hovor. пляса́ть под чью ду́дкуtancovat, jak kdo píská

tank: Здесь по́лный каварда́к/барда́к.Tady je bordel jak v tanku.

uhodit: Хрен ре́дьки не сла́ще., Оди́н чёрт., Что в лоб, что по́ лбу.Je to prašť jak uhoď.

umět: Де́лай, как зна́ешь.Dělej, jak umíš.

ustlat si: Что посе́ешь, то и пожнёшь., Как посте́лешь, так и поспи́шь.Jak si kdo ustele, tak si i lehne.

vedle: Тут ты не угада́л!Jsi vedle jak ta jedle!

zákon: пья́ный вдре́безгиopilý, jak zákon káže

žít: Как дела́?Jak žiješ?

ме́ра: в како́й ме́реnakolik, jak moc, do jaké míry

мере́ть: мрут как му́хиpadají jak mouchy umírají

ого́нь: боя́ться кого/чего как огня́bát se koho/čeho jak čert kříže

хозя́йский: де́ло хозя́йскоеdělej jak chceš

что: Глухо́й, что пень.Hluchý jak poleno.

возмо́жность: Помога́ет по возмо́жности.Pomáhá, jak může.

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

жи́ться: Как вам живётся?Jak se vám daří?

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

как: Как (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

называ́ться: Как э́то называ́ется?Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?

но́рма: Как дела́? Но́рма.Jak se máš? Normálka.

переводи́ться: Как перево́дится ...?Jak se přeloží ....?

подоба́ть: Как подоба́ет.Jak se sluší (a patří).

приказа́ть: Как прика́жете.Jak si přejete.

распустёха: ходи́ть распустёхойchodit (oblečený) jak lajdák

рост: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?

самочу́вствие: Как ва́ше самочу́вствие?Jak se cítíte?, Jak se máte?

спа́ться: Как спало́сь?Jak ses vyspal(a)?

ты: Как ты (живёшь)?Jak se máš?

уби́тый: Спит как уби́тый.Spí jak zabitý.

веле́ние: По ве́лению се́рдца.Podle příkazu srdce., Jak srdce poručilo.

де́ло: Как дела́?Jak se máš/máte?, Jak je?

ду́дка: пляса́ть под чью ду́дкуtancovat tak, jak kdo píská

и́мя: Как Ва́ше и́мя?Jak se jmenujete?

мышь: бе́ден как церко́вная мышьchudý jak kostelní myš

пень: глухо́й как пеньhluchý jak poleno

растяну́ться: растяну́ться во весь ростsvalit se, jak dlouhý tak široký

спи́чка: худа́я как спи́чкаhubená jak tyčka/lunt